ARTICLE

Wojciech T. Chyla

Cyfry znaczące oraz zaokrąglanie liczb według FDA
2015-03-27

W pracy przedstawiono zalecenia FDA dotyczące cyfr znaczących i sposobu zaokrąglania danych liczbowych w kontekście niepewności danych wejściowych i wynikowych.

Słowa kluczowe MeSH: instrukcje laboratoryjne (V02.605).

Significant figures and rounding rules according to FDA ・ The article presents FDA regulations on significant figures and rounding of numerical data in the context of uncertainty of input and output data.

Keywords: laboratory manuals.

© Farm Pol, 2015, 71(3): 194-199