ARTICLE

Agnieszka Srokosz, Witold Srokosz

Rola i zadania farmaceuty klinicznego
2015-11-18

Celem artykułu jest próba ustalenia kompetencji zawodowych farmaceuty klinicznego oraz określenie korzyści jakie przynosi farmaceucie specjalizacja kliniczna. W artykule wskazuje się również obszary, gdzie z praktycznej perspektywy brakuje odpowiednich regulacji prawnych.

Słowa kluczowe: farmaceuta kliniczny, regulacje prawne

The role and responsibilities of a clinical pharmacist

The purpose of this article is to determine the professional competence of clinical pharmacist and determine the benefits it brings pharmacist clinical specialization. The article also indicates areas where, there is no adequate legal regulations.

Keywords: clinical pharmacist, the role, legal regulations.

© Farm Pol, 2015, 71(7): 457-460