ARTICLE

Paulina Bankiewicz, Jacek Rozum, Katarzyna Buś-Kwaśnik, Piotr J. Rudzki

11. Warszawski Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców
2015-11-18

W dniach 7-10 maja 2015 r. odbył się 11. Warszawski Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców. Głównym organizatorem było Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kongres zgromadził ponad 400 uczestników z różnych rejonów Polski i z zagranicy. Program naukowy został podzielony na 21 sesji naukowych i liczne warsztaty tematyczne poświęcone zagadnieniom medycznym, jak również pozamedycznym. Kongres jest dobrą okazją dla młodych naukowców do przedstawienia wyników przeprowadzonych badań oraz poszerzenia swojej wiedzy.

Słowa kluczowe: kongres medyczny, młodzi naukowcy

11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists

11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists took place on 7–10 May 2015. The main organizer was Students Scientific Association of Medical University in Warsaw. The event gathered over 400 participants from Poland and countries from over the World. This Congress creates a great chance for young scientists to present results of conducted researches, share experiences and enrich their knowledge.

Keywords: medical congress, young scientists

© Farm Pol, 2015, 71(8): 505-507