ARTICLE

Ewelina Maślak, Witold Brniak, Renata Jachowicz

Preparaty ulegające rozpadowi w jamie ustnej jako leki pediatryczne
2015-11-18

Mimo iż w ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój leków przeznaczonych do stosowania u dzieci, ich ilość jest wciąż niewystarczająca. Trudności związane z opracowaniem leków dla dzieci wynikają ze zróżnicowania tej grupy pod względem anatomicznym i fizjologicznym oraz braku możliwości prostej ekstrapolacji wyników badań przeprowadzonych na dorosłych na populację pediatryczną. Ze względu na mniejszą stabilność substancji leczniczej w płynnych postaciach leku, trudniejsze zamaskowanie gorzkiego smaku oraz nie zawsze dokładne dawkowanie na znaczeniu zyskują stałe postaci leku o niewielkich rozmiarach, takie jak minitabletki, lub formy ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność terapii jest odpowiedni smak leku. Gorzki smak jest rozpoznawalny przez dzieci od najwcześniejszych lat życia, dlatego maskowanie oraz ocena smaku substancji leczniczej jest kluczowym kierunkiem badań pediatrycznych postaci leku.

Słowa kluczowe: tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, filmy ulegające rozpadowi w jamie ustnej, minitabletki, maskowanie smaku.

Gene therapy of Huntington disease

Huntingtin, the protein that when mutated causes Huntington disease (HD), has many known interactors and participates in diverse cellular functions. Mutant Htt (mHtt) engages in a variety of aberrant interactions that lead to pathological gain of toxic functions as well as loss of normal functions. The broad symptomatology of HD, including diminished voluntary motor control, cognitive decline, and psychiatric disturbances, reflects the multifaceted neuropathology. The known genetic cause of Huntington’s disease (HD) has fueled considerable progress in understanding its pathobiology, and the development of therapeutic approaches aimed at correcting specific changes linked to the causative mutation. Among the most promising is reducing expression of mutant huntingtin protein (mHTT) with RNA interference or antisense oligonucleotides; human trials are now being planned. Zinc-finger transcriptional repression is another innovative method to reduce mHTT expression. We conclude that many exciting therapeutics are progressing through the development pipeline, and combining a better understanding of HD biology in human patients, with concerted medicinal chemistry efforts, will be crucial for bringing about an era of effective therapies.

Keywords: Huntington disease, huntingtin protein, gene therapy, autophagy, intrabody, neurotrophin, RNA interference, viral vector.

© Farm Pol, 2015, 71(8): 515-528