ARTICLE

Kamil Piska, Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Bożena Muszyńska

Właściwości biologiczne jadalnego gatunku grzyba Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél
2015-11-18

Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél zawiera wiele cennych substancji, którym przypisywane są liczne właściwości lecznicze. Posiada właściwości antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe i przeciwzapalne. Wykazuje też działanie przeciwwirusowe i immunostymulujące oraz wpływa korzystnie na profil lipidowy osocza. Wśród związków biologicznie aktywnych pochodzących z owocników grzybów w tym A. auricula najlepiej poznane są polisacharydy. Związki te ekstrahowano gorącą wodą, a następnie były wytrącane etanolem. W ich składzie stwierdzono: 42,5% węglowodanów, 19,6% kwasów uronowych, 15,8% reszt siarcznowych, 1,7% azotu. Popiół stanowił 20,3% masy. Do najczęściej wymienianych cukrów prostych, budujących polisacharydy tego gatunku należą: glukoza, mannoza, ksyloza, galaktoza, ramnoza, arabinoza, a także fukoza. Jako główny monosacharyd budujący szkielet polisacharydów wskazano D-glukozę połączoną wiązaniem glikozydowym β-(1->3). Kolejnymi związkami szczegółowo analizowanymi w owocnikach A. auricula są związki fenolowe. Całkowitą ich zawartość, w przeliczeniu na ekwiwalenty kwasu galusowego, oszacowano na 13,61 mg/gram ekstraktu wodnego i 10,43 mg/g ekstraktu metanolowego. Oznaczono takie związki jak kwasy p-hydroksybenzoesowy, gallusowy, syryngowy, kawowy, p-kumarowy, cynamonowy, synapinowy, rozmarynowy, wanilinę, katechinę i luteolinę. Do prekursorów i witamin znalezionych w ekstraktach metanolowych z owocników tego gatunku są: β-karoten (0,26 mg/g), i kwas askorbowy (9,66 mg/g) oraz witamina B1 (2-4 mg/kg) i B2 (3-6 mg/kg). Zawartość likopenu wynosiła 0,11 mg/g. Związkiem azotowym oznaczonym w owocnikach A. auricula jest adenozyna w ilości 133 mg/g suchej masy.

Słowa kluczowe: Auricularia auricula-judae, antyoksydanty, polisacharydy, gzryby jadalne

The biological properties of edible fungus Auricularia auricula-judae (Bull.) Quel.

Auricularia auricula-judae (Bull.) Quel. contains many useful substances, which are attributed to a number of medicinal properties. This species is characterized by: a low fat content (0,82 g/100 g dry weight), high protein content (19.27 g/100 g dry weight), polysaccharides (76,86 g/100 g dry weight), phenolic compounds such as acid: p-hydroxybenzoic acid, gallic, syringic, caffeic, p-coumaric, cinnamic acid, sinapinic, rosmarinic, and vanillic, catechin and luteolin. Precursors and vitamins found in methanolic extracts from fruiting bodies of this species are: β-carotene and ascorbic acid and vitamin B1 and B2. Nitrogenous compounds analyzed in the fruiting bodies of A. auricular are: proteins, amino acids (seventeen basic) and adenosine. Saturated fatty acids, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids ranged for 35.82%, 27.74% and 36.44% of the total fat content. It is also a good source of macro- (Na, K, P, Ca, Mg) and trace elements (Fe, Mn, Zn, Cu). The energy value of fruiting bodies is 391,88 kcal/100 g dry weight. This species contains antioxidant, anticancer, antiviral, immunostimulant and anti-inflammatory activity and has beneficial effects on plasma lipid profile.

Keywords: Auricularia auricula-judae, antioxidant, polysaccharide, edible mushrooms

©Farm Pol, 2015, 71(6): 339-346