ARTICLE

Anna Czech, Renata Jachowicz, Witold Jamróz

Zespół suchego oka
2015-11-18

„Zespół suchego oka” jest to zespół objawów prowadzący do zaburzeń na powierzchni gałki ocznej spowodowany zmianami w składzie i ilości łez. Podstawowym celem leczenia jest łagodzenie objawów, przywrócenie stabilności filmu łzowego, zapobieganie uszkodzeniom gałki ocznej dlatego też stosuje się przede wszystkim leczenie substytucyjne. W zależności od zaawansowania zmian może być konieczne stosowanie preparatów o działaniu przeciwzapalnym, immunomodulujacym, mukolitycznym, a nawet czasowe lub trwałe zamknięcie punktów łzowych.

Słowa kluczowe: zespół suchego oka, acetylocysteina