ARTICLE

Piotr Merks, Damian Świeczkowski, Marta Jakubowska, Aleksandra Olszewska, Justyna Kaźmierczak, Chafika Dehili, Jerzy Krysinski

Kategorie dostępności leków sposobem na nadzór farmaceuty w procesie samoleczenia pacjenta
2015-11-18

Słowa kluczowe: rynek leków, obrót lekami, obrót pozaapteczny, bezpieczeństwo farmakoterapii