ARTICLE

Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak, Paweł Antończak, Agnieszka Garncarczyk

Dermokosmetyki wspomagające procesy naprawcze skory po zabiegach z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej
2015-11-19

W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się zabiegi kosmetyczne i estetyczne, których celem jest usuwanie defektów skóry oraz jej odmłodzenie. Zabiegi te polegają na kontrolowanym uszkodzeniu skóry z jej następową reperacją lub wprowadzaniu w głąb skóry substancji aktywnych za pomocą iniekcji. Do najpopularniejszych zabiegów należą: chemoeksfoliacja, mikrodermabrazja, laserowe odmładzanie oraz mezoterapia. W okresie pozabiegowym istotna jest prawidłowa pielęgnacja skóry, polegająca na zapewnieniu jej odpowiedniego nawilżenia oraz ochrony przed czynnikami środowiskowymi. Celem pracy jest przedstawienie dostępnych na rynku farmaceutycznym kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji skóry podrażnionej lub uszkodzonej w następstwie zabiegów kosmetycznych, estetycznych i dermatologicznych. W pracy przeanalizowano skład chemiczny dziewięciu najpopularniejszych preparatów oraz wskazano optymalne zastosowania dla każdego z nich.

Słowa kluczowe: dermokosmetyki, zabiegi estetyczne, skóra podrażniona, procesy naprawcze, gojenie się ran

Dermocosmetics supporting skin reperation after cosmetic and aesthetic procedures

In recent years, very popular are cosmetic and aesthetic procedures taking to remove imperfections of the skin and it rejuvenation. These treatments consist of a controlled damage of the skin followed by it reperation. The second type of treatments is based on injection into the skin of the active substances. The most popular treatments include: chemoexfoliation, microdermabrasion, laser resurfacing and mesotherapy. After cosmetic or aesthetic treatment the vital point of proper care of irritated skin is ensuring it optimal hydration and protection against environmental factors. The aim of the study is to present of cosmeceuticals dedicated to irritated skin or skin damaged by cosmetic, aesthetic or dermatologic procedures, available on the pharmaceutical market. The study analyzes the chemical composition of the nine most popular cosmetics and identifies optimal use for each of them.

Keywords: dermocosmetics, aesthetic procedures, irritated skin, reparative processes, wound healing

© Farm Pol, 2015, 71(9): 544-5