ARTICLE

Sebastian Awgul, Artur Uździcki, Paweł Żelazny, Maurycy Żamojcin, Bolesław Banach

Leki ziołowe w leczeniu osteoporozy
2015-11-19

Osteoporoza to przewlekła choroba tkanki kostnej prowadząca do zmniejszenia jej gęstości i masy, co prowadzi do zwiększonego ryzyka złamań, głównie w szyjce kości udowej i kręgach piersiowych oraz lędźwiowych. Mnogość skutków ubocznych występujących przy stosowaniu leków obecnej terapii prowadzi do zintensyfikowania badań nad lekami ziołowymi, które mogłyby wspierać lub zastąpić tradycyjne leczenie osteoporozy.

Słowa kluczowe: osteoporoza, leki roślinne, terapia

Herbal drugs in the therapy of osteoporosis

Osteoporosis is a chronic disease of bone tissue which leads to decrease of bone density and mass, which leads to greater risk of fractures, especially in the neck of femur and in thoracic and lumbar vertebrae. A variety of side effects of medicines which are currently being used leads to intensive research in herbal drugs, which may support or even replace traditional treatment of osteoporosis.

Keywords: osteoporosis, herbal drugs, therapy

© Farm Pol, 2015, 71(9): 555-559