ARTICLE

Joanna Ziemska, Jolanta Solecka

Projektowanie nowoczesnych leków
2015-11-19

W niniejszym artykule przeanalizowano sposoby projektowania nowoczesnych leków, opisano właściwości, jakie powinna posiadać cząsteczka potencjalnego leku, a także scharakteryzowano wpływ budowy strukturalnej związku na jego biodostępność. Ponadto omówiono pojęcia wirtualnych skriningów, dokowania czy parametrów wpływających na farmakokinetykę leku i jego toksykologię. Niewątpliwym wnioskiem wynikającym z pracy jest podkreślenie istotnego znaczenia zaawansowanych technik komputerowych i możliwości przewidywania niektórych właściwości molekuł w procesie projektowania nowych leków. Zastosowanie technik komputerowych pozwala również na znaczne ograniczenie kosztów odkrywania nowych leków.

Słowa kluczowe: farmakofor, log P, dokowanie, ADME, biodostępność

Novel drug design

In the study, the authors characterize molecular descriptors essential for druglikeness, analyze parameters responsible for optimal bioavailability of a drug and describe such issues as drug design, virtual screening of a large variety of compounds, pharmacophore generation, ligand docking and predicting the interactions between the ligand and the receptor. Novel computational techniques provide the ability to predict and evaluate molecular properties of designing compounds, their bioavailability and toxicity. Molecular modeling tools allow scientists to reduce costs and time in development of new therapeutics.

Keywords: pharmacophore, log P, docking, ADME, bioavailability.

© Farm Pol, 2015, 71(9): 567-573