ARTICLE

Melchior Szydłowski, Iwona Długosz, Marzena Staniszewska, Andrzej Pawlik

Adiponektyna – znaczenie w patogenezie chorób i farmakoterapii
2015-11-19

Po wielu latach badań z prostego rezerwuaru energii tkanka tłuszczowa przekształciła się w pełnoprawny narząd endokrynny. Jedną z najważniejszych wydzielanych przez nią adipokin jest adiponektyna. Pełni ona bardzo różnorodne funkcje, wspomagając między innymi funkcjonowanie układu immunologicznego, mięśni, wątroby, a nawet mózgu. Uważa się, że adiponektyna odgrywa kluczową rolę w powstawaniu m.in. otyłości, chorób sercowo naczyniowych, insulinooporności, cukrzycy typu 2 czy dyslipidemii. Pewnego dnia może być możliwe wykorzystanie jej do walki z tymi chorobami.

Słowa kluczowe: adiponektyna, insulinooporność, tkanka tłuszczowa, otyłość

Adiponectin – the role in disease pathogenesis and pharmacotherapy

After many years of resarch adipose tissue evolved from simple energy tank to endocrine organ. One of the most important adipocin produced by it is adiponectin. Adiponectin modulates many of the metabolic funkctions of immunological system, muscles, liver and even brain. It is belived that adiponectin plays a significant role in development of obesity, cardio-vascular diseases, insulin resistance, type 2 diabetes and dislipidemy. One day it may be possible to use it as a weapon against these diseases.

Keywords: Adiponectin, insulin resistance, adipose tissue, obesity.

© Farm Pol, 2015, 71(10): 615-619