ARTICLE

Anna Bucka, Katarzyna Nowicka, Lolita Matyjaszczyk, Tomasz Sroczyński

Wpływ doustnych leków przeciwcukrzycowych na układ krążenia
2015-11-19

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zachorowalności i umieralności wśród chorych na cukrzycę, podkreśla to znaczenie doboru leków, które nie zwiększają ryzyka chorób układu krążenia, a nawet redukują ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych. Dlatego też zarówno amerykańskie, jak i europejskie towarzystwa do spraw lecznictwa zalecają, aby nowe leki na cukrzycę typu 2 badać nie tylko pod kątem ich wpływu na glikemię, ale także na układ krążenia. W tym artykule chcielibyśmy przedstawić potencjalny wpływ poszczególnych grup leków przeciwcukrzycowych na układ krążenia.

Słowa kluczowe: leki przeciwcukrzycowe, układ krażenia, wpływ leków przeciwcukrzycowych na układ krążenia

The influence of oral anti-diabetic drugs on circulatory system

The diseases of the circulatory system are the most common reason of morbidity and mortality in patients suffering from diabetes. It emphasises the significance of appropriate diabetic treatment which does not increase the risk of diseases of circulatory system. Therefore both american and european drug agencies reccomend that new drugs should be examined not only for their influence on glicemy but also on the influence of circulatory system. This article presents the potential effect of diabetic drugs on the circulatory system.

Keywords: antidiabetic drug, cardiovascular system, influence of drugs on glycemia

© Farm Pol, 2015, 71(10): 620-624