ARTICLE

Piotr Merks, Damian Świeczkowski, Michał Byliniak, Mariola Drozd, Jerzy Krysiński

System autentyfikacji produktów leczniczych szansą do realizowania założeń opieki farmaceutycznej w Polsce
2015-11-19

Obecna definicja opieki farmaceutycznej definiuje tę usługę jako formę aktywności zawodowej farmaceutów, której celem jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia pacjentów. Jednakże, zgodnie z aktualnymi wytycznymi, jednym z celów opieki farmaceutycznej jest również próba wyeliminowania leków sfałszowanych z legalnego łańcuch dystrybucji poprzez wykorzystanie procesu autentyfikacji.

Słowa kluczowe: opieka farmaceutyczna, proces autentyfikacji leków, bezpieczeństwo farmakoterapii

The system of authorization of medicinal products as a chance to implement the objectives of pharmaceutical care in Poland

The current definition of pharmaceutical care is that the pharmacist responsible action, whose aim is to ensure the safety of pharmacotherapy and improve the quality of life of the patient. However, according to current guidelines, one of the roles of pharmaceutical care is to eliminate counterfeit medicines in the distribution chain through the authentication system.

Keywords: pharmaceutical care, drug authorization system, medicine safety

© Farm Pol, 2015, 71(10): 637-649