ARTICLE

Wojciech T. Chyla

Odważniki w farmacji: harmonizacja regulacji krajowych i międzynarodowych
2015-11-21

Artykuł przedstawia harmonizację krajowych (polskich i amerykańskich) regulacji odnoszących się do odważników stosowanych w farmacji z normą międzynarodową.

Słowa kluczowe: Wagi i miary (E05.978); Instrukcje laboratoryjne (V02.605)

Weights in pharmacology: harmonization of national and international regulations

The article presents harmonization of the national Polish and American regulations concerning weights used in pharmacology with the international standard.

Keywords: Weights and measures, Laboratory manuals

© Farm Pol, 2015, 71(11): 696-699