ARTICLE

Emilia Dawiec, Anna Partyka, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Anna Wesołowska

Leczenie farmakologiczne wybranych bakteryjnych zakażeń skory
2015-11-21

Zakażenia bakteryjne skóry są jednymi z najczęściej spotykanych w poradniach dermatologicznych dolegliwości, bez względu na płeć czy wiek pacjentów. Ich występowanie jest ściśle związane z pojawieniem się określonych czynników predysponujących do rozwoju zakażenia, takich jak: przerwanie ciągłości naskórka, stany zapalne skóry oraz spadek odporności organizmu (nowotwory, cukrzyca, AIDS). Obecnie najskuteczniejszą formą leczenia tych schorzeń jest antybiotykoterapia, zarówno ogólna, jak i miejscowa. Niniejsze opracowanie jest przeglądem najczęściej występujących chorób bakteryjnych skóry o etiologii gronkowcowej, paciorkowcowej i mieszanej oraz możliwości ich leczenia farmakologicznego.

Słowa kluczowe: choroby bakteryjne skóry, farmakoterapia, antybiotyki

Pharmacological treatment of selected bacterial skin infections

Bacterial infections of the skin are the most common problems encountered in dermatological clinics, regardless of sex or age of patients. Their occurrence is closely related to the emergence of certain factors that predispose to the development of infections, including disruption of the skin, skin inflammation and decreased immunity (cancer, diabetes, AIDS). Now, the most effective form of treatment for these conditions is antibiotic therapy, both systemic and local. The review describes the most common bacterial skin infections with staphylococcal, streptococcal and mixed etiology, and the possibilities of their pharmacological treatment.

Keywords: bacterial skin diseases, pharmacotherapy, antibiotics

© Farm Pol, 2015, 71(11): 711-716