ARTICLE

Melchior Szydłowski, Małgorzata Mazurek-Mochol, Tomasz Sroczyński, Marzena Staniszewska

Buprenorfina w terapii przeciwbólowej
2015-12-10

Jedną z najpilniejszych potrzeb naszych czasów jest leczenie bólu. Nowe badania pokazują, że buprenorfina z naloxonem mogą być skuteczne w leczeniu bólu u chorych uzależnionych od opioidów. Wydaje się, że terapia bup/nal u pacjentów bez historii nadużywania opioidów jest nieodpowiednia.

Słowa kluczowe: buprenorfina, naloxon, leczenie bólu.

Buprenorphine in pain management

One of the most urgent needs of our times is pain management. The new studies show that buprenorphine with naloxon may be successful in pain relief therapy in opioid-dependent patients. It seems that bup/nal theraphy in patients without history of opioid abuse is inadequate.

Keywords: buprenorphine, naloxon, pain management

© Farm Pol, 2015, 71(12): 733-736