ARTICLE

Melchior Szydłowski, Iwona Długosz, Małgorzata Mazurek-Mochol, Tomasz Sroczyński, Andrzej Pawlik

Leki biologiczne a terapia immunosupresyjna po transplantacji nerki
2015-12-10

Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny jest obecnie transplantologia. Jej szybki postęp możliwy jest m.in. dzięki opracowywaniu coraz to nowych leków immunosupresyjnych oraz łączenie ich w różnych protokołach transplantacyjnych. Obecnie do tej grupy leków dołączyć mogą również przeciwciała monoklonalne. Niniejszy artykuł skupi się na najbardziej obiecujących z nich. Są to przeciwciała: anty-CD25 (Basiliximab i Daclizumab), anty CD-52 (Alemtuzumab), anty-CD20 (Rituximab), anty-C5 (Eculizumab) oraz anty-CD3 (Muromonab).

Słowa kluczowe:

Biological drugs in the immunosuppressive therapy after kidney transplantation

One of the most expansive field of medicine is currently transplantology. Fast progress can be achived thanks to developent of new immunosupressive drugs and improving the presents protocols of immunosupression. One of the new agents used on this field are monocolanal antibodies. This article will concentrate on the most promising of them: anti-CD25 (basiliximab and daclizumab), anti-CD52 (alemtuzumab), anti-CD20 (rituximab), anti-C5 (eculizumab), and anti-CD3 (muromonab).

Keywords: biological drugs, transplantation, therapy, kidney.

© Farm Pol, 2015, 71(12): 737-741