ARTICLE

Emilia Jakubowska, Bartłomiej Milanowski, Michał Teżyk, Oktawian Makowski, Janina Lulek

Korelacja in vitro-in vivo (IVIVC). Część 2: głowne problemy opracowania IVIVC dla doustnych postaci leku o natychmiastowym uwalnianiu
2015-12-10

Celem pracy jest przegląd najważniejszych problemów opracowywania korelacji in vitro – in vivo (IVIVC) dla doustnych postaci leku o natychmiastowym uwalnianiu. Omówione zostają warunki uzyskania IVIVC dla tego typu produktów na podstawie właściwości substancji czynnych określonych przez przynależność do systemu klasyfikacji biofarmaceutycznej BCS. Przedstawiona również zostaje metodologia badań uwalniania in vitro w kontekście możliwości odwzorowania warunków panujących w przewodzie pokarmowym, ze szczególnym uwzględnieniem symulowanych płynów fizjologicznych oraz zaawansowanych aparatów do badania dostępności farmaceutycznej. Podsumowanie artykułu stanowi przegląd przykładów IVIVC opracowanych za pomocą klasycznych metod matematycznych dla produktów o natychmiastowym uwalnianiu oraz najważniejszych specyficznych problemów z tym związanych.

Słowa kluczowe: korelacja in vitro – in vivo, IVIVC, uwalnianie leku, wchłanianie leku

In vitro-in vivo correlation (IVIVC). Part 2: main problems of IVIVC development for immediate release oral dosage forms

The aim of this article is the review of major problems of in vitro-in vivo correlation (IVIVC) development for immediate release oral dosage forms. The conditions of achieving IVIVC for this type of products are discussed, based on the classification of active substance in the Biopharmaceutics Classification System. The article also presents the in vitro dissolution testing methodology with respect to the possibility of simulating the gastrointestinal conditions, covering biorelevant dissolution media and complex dissolution testing devices. The examples of IVIVCs for immediate release dosage forms developed with traditional mathematical methods are reviewed, and their specific concerns are highlighted.

Keywords: In vitro-in vivo correlation, IVIVC, drug liberation, drug absorption

© Farm Pol, 2015, 71(12): 767-776