ARTICLE

Katarzyna Maciusiak, Monika Małowska, Agnieszka Rybińska

Wybrane klasyczne fenotiazyny oraz ich nowe pochodne w świetle działania przeciwnowotworowego
2015-12-10

Fenotiazyny są najstarszymi otrzymywanymi syntetycznie lekami przeciwpsychotycznymi, które nie mają swoich odpowiedników w przyrodzie. Poza ich podstawowym działaniem neuroleptycznym, związanym z blokowaniem receptorów dopaminergicznych, klasyczne fenotiazyny oraz ich nowe pochodne wykazują różnorodne aktywności biologiczne, które odpowiadają za ich przeciwnowotworowe działanie.

Słowa kluczowe: klasyczne fenotiazyny, nowe pochodne fenotiazyn, właściwości przeciwnowotworowe

Classical phenothiazines and their novel derivatives in the light of antitumor activities

Phenothiazines are the oldest, synthetic antipsychotic drugs which do not have their counterparts in nature. Apart from showing a neuroleptic activity – associated with blocking dopaminergic receptors – classical phenothiazines and their new derivatives exert a variety of biological activities, which are responsible for their anticancer activities.

Keywords: classical phenothiazines, novel phenothiazines derivatives, anticancer activity.

© Farm Pol, 2015, 71(5): 265-273