ARTICLE

Mateusz Maciejczyk, Anna Sójka, Rafał Zadykowicz

Opieka farmaceutyczna w cukrzycy – projekt „Zapytaj Farmaceutę… Cukrzyca”
2015-12-10

15–16 listopada 2014 r., w związku z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, Zespół Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja” był organizatorem Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej „Zapytaj Farmaceutę… Cukrzyca”. Celem projektu było kreowanie świadomości społecznej w zakresie opieki, prewencji i edukacji diabetologicznej.

Słowa kluczowe: opieka farmaceutyczna, cukrzyca

Pharmaceutical care in diabetes – “Ask Your Pharmacist… Diabetes” project · 15–16 November 2014, in connection with the celebration of World Diabetes Day, Students Section of the Polish Pharmaceutical Society, “Young Pharmacy”, organized the National Preventative Action “Ask Your Pharmacist... Diabetes”. The aim of the project was to create public awareness of health, prevention and diabetes education.

Keywords: pharmaceutical care, diabetes

© Farm Pol, 2015, 71(4): 227-228