ARTICLE

Piotr Merks, Damian Świeczkowski, Aneta Paluch, Katarzyna Szczęśniak, Aleksandra Olszewska, Justyna Kaźmierczak, Chafika Dehili

E-papierosy nowym wyzwaniem dla zdrowia publicznego krajów rozwiniętych – analiza wpływu na dobrostan populacji
2016-02-08

E-papierosy proponowane są jako sposób rzucenia nałogu palenia tradycyjnych papierosów. Roztwór zawierający nikotynę w procesie ich stosowania przechodzi w aerozol. Produkt podlega licznym regulacjom i nie jest zarejestrowany jako produkt leczniczy w Europie.

Słowa kluczowe: e-papieros, elektroniczne papierosy, rzucenie nikotynizmu (nałogowego palenia papierosów tytoniowych)

E-cigarettes new challenge for public health in developed countries – analysis of the impact on the welfare of the population

E-cigarettes are products proposed as a way to help smokers quit the habit without the use of tobacco. The liquid-based solution containing nicotine is changing into an aerosol mist. They are subject to limited regulation, and are not licensed as a medical product in the Europe.

Keywords: e-cigarette, electronic cigarette, quitting smoking

 

© Farm Pol, 2016, 72(1): 30–34