ARTICLE

Małgorzata Gradolewska, Paulina Przychodzeń, Małgorzata Sznitowska

Terapia spersonalizowana. Czy można zaprojektować i wydrukować lek?
2016-03-23

Silnie działające substancje lecznicze (API) wymagają stosowania precyzyjnych i małych dawek. Pojawia się potrzeba indywidualizacji terapii przez dostosowanie dawek do konkretnego pacjenta, a dostępne technologie często uniemożliwiają swobodne manipulowanie dawką. Drukowanie jest precyzyjną i obiecującą techniką, która daje możliwość dowolnego doboru API. Technologia ta pozwala nadrukować na jadalnym, na przykład celulozowym, nośniku lub tabletce placebo roztwór lub zawiesinę API z substancjami pomocniczymi. Zadrukowany nośnik można umieścić w kapsułce żelatynowej do podania doustnego. W ten sposób można dowolnie dobierać dawkę API, nawet dozować na tyle małe ilości, których nie można otrzymać metodami znanymi dotychczas. Roztwór API bądź jej liofilizat z dołączonym odpowiednim rozpuszczalnikiem byłby dostarczany do aptek w kasetach do drukowania, dzięki czemu odpowiednie dawki byłyby drukowane zgodnie z przepisaną dawką.

Słowa kluczowe: indywidualizacja terapii,precyzyjne dawkowanie, dawka API

Personalized therapy. Can we design and print a drug?

Potent active pharmaceutical ingredient (API) requires application in precise and small doses. There is a need for inpidualization of therapy by adjusting the dose to a specific patient, however the available technologies often do not allow to manipulate with doses easily. Printing is very precise and promising technology which gives possibility to freely adjust a dosage. By using this technology, solution or suspension of API and excipients may be printed on an edible paper carrier material, for example made of cellulose, or on a placebo tablet. The printed paper carrier may be placed in a gelatin capsule for oral administration. In this way the dose of API can be adjusted freely. API in solution or a lyophilizate accompanied by an appropriate solvent, would be delivered to pharmacies in printer cartridges where proper doses may be printed “on demand” for patients.

Keywords: inpidualization of therapy, printing, precise application, small doses, gelatin capsule

 

© Farm Pol, 2016, 72(3): 177-182