ARTICLE

Emilia Jakubowska, Bartłomiej Milanowski, Michał Teżyk, Oktawian Makowski, Janina Lulek

Korelacja in vitro-in vivo (IVIVC). Część 3: zastosowanie modelowania i symulacji do opracowania korelacji in vitro-in silico-in vivo (IVISIV) dla doustnych postaci leku o natychmiastowym uwalnianiu
2016-07-04

Celem pracy jest przedstawienie zastosowania narzędzi modelowania farmakokinetycznego opartego na fizjologii (Physiologically Based Pharmacokinetic Modeling, PBPK) do opracowywania korelacji in vitro – in silico – in vivo (IVISIV) dla doustnych postaci leku o natychmiastowym uwalnianiu. Omówione zostają główne obszary i zalety zastosowania modelowania i symulacji w rozwoju produktów leczniczych oraz najważniejsze wyzwania i ograniczenia z nim związane. Artykuł przedstawia podstawową strukturę i założenia modeli wykorzystanych w najpopularniejszym oprogramowaniu (GastroPlus®, STELLA®, PK-Sim®, Simcyp®), a także przykłady IVISIV opracowanych dla postaci leku o natychmiastowym uwalnianiu przy pomocy poszczególnych programów..
Słowa kluczowe: korelacja in vitro – in vivo, IVIVC, wchłanianie leku, PBPK, symulacja

In vitro-in vivo correlation (IVIVC). Part 3: the application of modeling and simulation in the development of in vitro-in silico-in vivo correlation (IVISIV) for immediate release oral dosage forms

The aim of this work is to present the application of Physiologically Based Pharmacokinetic Modeling (PBPK) tools in the development of in vitro – in silico – in vivo correlation (IVISIV) for immediate release oral dosage forms. Main advantages of modeling and simulation, their areas of use in the development of drug products, as well as challenges and limitations are presented. The paper covers basic structures and assumptions of the models used in the most popular software (GastroPlus®, STELLA®, PK-Sim®, Simcyp®). The work also presents the examples of IVISIV developed for immediate release oral dosage forms with the aid of the aforementioned tools.

Keywords: in vitro-in vivo correlation, IVIVC, drug absorption, PBPK, simulation.

 

© Farm Pol, 2016, 72(4): 251-259