ARTICLE

Sandra Majcher, Katarzyna Pawlak, Rafał Rudzik, Marzena Staniszewska, Jarosław Przybyciński

Zastosowanie inhibitorów pompy protonowej w leczeniu u dzieci
2016-07-04

Inhibitory pompy protonowej są lekami powrzechnie stosowanymi zarówno u dzieci, jak u dorosłych. Szczególnie w tej pierwszej grupie ich działanie jest zróżnicowane ze względu na różną charakterystykę wybranych grup wiekowych. Używane są przy zwiększonym wydzielaniu kwasu, prowadzącego do m.in. refluksowego zapalenia przełyku, żołądka czy choroby wrzodowej. Działają poprzez łączenie się z grupami cysteinowymi enzymu H⁺– K⁺-ATP-azy. Takie przyłączenie inhibitora nieodwracalnie unieczynnia pompę protonową. Inne jest działanie inhibitorów pompy protonowej u noworodków, niemowlaków i dzieci starszych. Stosowanymi preparatami w pediatrii są: omeprazol, pantoprazol, lansoprazol i esmoprazol.
Słowa kluczowe: inhibitory pompy protonowej, wydzielanie kwasu żołądkowego, H⁺– K⁺-ATP-aza

Proton Pump Inhibitors in Pediatrics

Proton pump inhibitors are widely prescribed medicines both children and adults. Especially in children their effectiveness is different based on various characteristic in different age group. They are used in increased acid secretion conditions, which leads to gastroesophageal reflux disease or gastric ulcers. They are activated by binding to the cysteine molecules of enzyme called H+– K+-ATPase. This connection causes irreversible inactivation proton pump. They shows another effectiveness in newborns, infants and older children. Medication which are used in pediatrics are: pantoprazole, omeprazole, lansoprazole and omeprazole.

Keywords: Proton pump inhibitors, Acid secretion, H+– K+-ATPase

 

© Farm Pol, 2016, 72(4): 220-223