ARTICLE

Mariola Drozd, Sylwia Ciećko

Ocena jakości usług farmaceutycznych podczas realizacji recepty lekarskiej
2016-07-04

Informacja o leku i porada, jaką udziela aptekarz podczas realizacji recepty lekarskiej, jest jedną z usług farmaceutycznych świadczonych w aptekach. Jakość tej usługi jest niezmiernie ważna ze względu na efektywność i bezpieczeństwo farmakoterapii pacjentów. Celem pracy była ocena jakości informacji przekazywanych przez farmaceutów podczas realizacji recepty lekarskiej na leki stosowane w chorobie wrzodowej oraz zaangażowania farmaceuty w wywiad z pacjentem i doradztwo w zakresie działania, stosowania, dawkowania dodatkowych leków lub suplementów diety. Jakość usługi farmaceutycznej świadczonej przez aptekarzy podczas realizacji recepty wskazuje na braki edukacyjne głównie w zakresie wiedzy klinicznej oraz umiejętności komunikacyjnych.

Słowa kluczowe: usługa farmaceutyczna, jakość usługi, recepta lekarska

Evaluation of quality of pharmaceutical service during the implementation of a medical prescription

Information about the drug and the advice which provide the pharmacist during the implementation of a medical prescription is a pharmaceutical services in pharmacies. The quality of this service is very important because of the effectiveness and safety of pharmacotherapy.

The aim of the study was to assess the quality of information provided by pharmacists during the implementation of a medical prescription drug used to treat ulcers and the involvement of a pharmacists in an interview with the patient and consulting for action, use, dosage additional drugs or dietary supplements.

The quality of pharmaceutical services provided by pharmacists during the implementation of the prescription indicates the educational deficiencies in the area clinical knowledge and communication skills.

Keywords: pharmaceutical service, quality of service, medical prescription

 

© Farm Pol, 2016, 72(6): 351–358