ARTICLE

Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Jadwiga Biernat

Interakcje pomiędzy wybranymi składnikami suplementów diety a lekami przeciwcukrzycowymi. Część I. Mikroskładniki pożywienia, błonnik pokarmowy
2017-01-04

Trudności z uregulowaniem stężenia glukozy we krwi, a także wiele dolegliwości ze strony narządów i układów, które ujawniają się w miarę postępu cukrzycy sprawiają, że ludzie chorujący na to schorzenie często sięgają nie tylko po leki ordynowane przez specjalistów, ale także przyjmują suplementy diety, które są łatwo dostępne i często powszechnie reklamowane jako środki uzupełniające niedobory pokarmowe, ale także ułatwiające uregulowanie hiperglikemii. Do składników suplementów diety, które mogą wpływać korzystnie na gospodarkę węglowodanową należą mikroskładniki pożywienia, m.in. chrom, selen, cynk oraz witaminy z grupy B, a także błonnik pokarmowy. Jednoczesne przyjmowanie suplementów diety oraz leków prowadzi do ryzyka występowania interakcji pomiędzy nimi, których skutek może być trudny do przewidzenia. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa dokonano przeglądu badań, w których przedstawiono skutki interakcji pomiędzy niektórymi lekami przeciwcukrzycowymi a wybranymi składnikami suplementów diety.

Słowa kluczowe: brak.

Interactions between selected dietary supplements and antidiabetic drugs. Part I: Micronutrients and dietary fiber

Abnormal blood glucose level, as well as a number of complaints from the organs and systems that are presented in the course of diabetes mellitus progression cause that diabetic patients often take not only drugs prescribed by specialists, but also dietary supplements. These products are easily accessible and often widely advertised as means supplementing nutritional deficiencies but also helping to regulate hyperglycemia. Components of dietary supplements that may affect carbohydrate metabolism are micronutrients, e.g.: chromium, selenium, zinc, B vitamins and dietary fiber. Concomitant intake of dietary supplements and drugs leads to the risk of interactions, whose impact can be difficult to predict. Based on the available literature, the authors reviewed the studies that have shown the effects of interactions between antidiabetic agents and selected components of dietary supplements.

Keywords: micronutrients, diabetes mellitus, dietary supplements, antidiabetic agents.

 

© Farm Pol, 2016, 72(7): 492–497