ARTICLE

Daniel Głąbowski, Mikołaj Kopeć, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Andrzej Pawlik

Patogeneza i leczenie zakażeń jelitowych Clostridium difficile
2017-01-05

W pracy poruszono problem zakażeń wywołanych przez Clostridium difficile związanych z rosnącym wykorzystaniem antybiotyków. Zakażenia te leżą u podłoża biegunki infekcyjnej, której częstość występowania wciąż wzrasta. Przebieg tych zakażeń jest ściśle związany ze składem mikroflory jelit, a także ze specyficzną dla danego pacjenta odpowiedzią immunologiczną. Istotne także może być dokładne poznanie cyklu życiowego C. difficile, co pozwoliłoby na stosowanie leków hamujących germinację tej bakterii. Badania dotyczące wpływu antybiotykoterapii na mikroflorę jelit, określenie jej dokładnego składu i związku z infekcjami C. difficile są aspektem kluczowym w prowadzeniu racjonalnej antybiotykoterapii.
Słowa kluczowe: Clostridium difficile, biegunka poantybiotykowa, antybiotykoterapia, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, flora jelitowa

Pathogenesis and treatment of intestinal infections of Clostridium difficile

Study presents the problem of infections caused by Clostridium difficile according to increasing antibiotics usage. These infections lay the foundation for increasing incidence of antibioticassociated diarrhea. Manifestation of the disease varies among patients depending on gut microbiota composition and immunological response inpidual for each patient. Studying C. difficile life cycle is crucial for implementing treatments targeting germination of this bacteria. Studies regarding antibiotics influence on human gut microbiota, defining it’s components and relation to C. difficile infections are the most important aspect in rational antibiotic therapy.

Keywords: Clostridium difficile, antibiotic-associated diarrhea, antibiotic therapy, pseudomembranous colitis, gut microbiota.

 

© Farm Pol, 2016, 72(7): 455–458