ARTICLE

Paweł Siudem, Katarzyna Paradowska, Iwona Wawer

Lecznicze zastosowanie konopi
2017-01-05

Konopie są roślinami, które mogą być wykorzystane przez wiele gałęzi przemysłu. Od wieków jako dodatek do diety stosowano olej konopny oraz przetwarzano włókna konopne w celu produkcji płócien, lin i papieru konopnego. Głównym obiektem zainteresowania przemysłu farmaceutycznego są związki z grupy kannabinoidów. Kannabinoidy występujące w konopiach są substancjami aktywnymi biologicznie, które mogą wykazywać wielokierunkowe działanie farmakologiczne. Liczne badania naukowe wykonywane na przestrzeni ostatnich 10 lat pokazują, że lecznicze właściwości konopi mogą znaleźć zastosowanie w naukach medycznych.

Słowa kluczowe: kannabinoidy, kannabidiol, CBD, tetrahydrokannabinol, THC

Medical use of hemp

Cannabis plants may be used in many ways by industries. Since ages hemp oil was a part of diet and hemp fibers were manufactured to produce canvas, ropes and hemp paper. Pharmaceutical industry is mainly interested in cannabinoid-type compounds. Cannabinoids occurring in hemp plants are biologically active compounds that may exert multiply pharmacological effect. Many researches in last 10 years confirm that health beneficent properties of Cannabis plants may lead to medical applications.

Keywords: cannabinoids, cannabidiol, CBD, tetrahydrocannabinol, THC.

© Farm Pol, 2016, 72(7): 427–433