ARTICLE

Anna Mazurek, Katarzyna Paradowska

Liposomy – główne kierunki badań i zastosowań
2017-01-05

Liposomy to struktury znane już od lat 60. XX w., jednak zakres ich medycznej przydatności staje się coraz szerszy. Dzięki rozwojowi technologii stało się to szczególnie widoczne w ostatnich 5 latach. Wykorzystanie liposomów zarówno zwiększa efektywność klasycznych metod podania leków (szczepionek, wziewnych aerozoli, kremów naskórnych), jak i umożliwia rozwój nowych sposobów leczenia, np. terapii genowej i podawania leków przez barierę krew-mózg. W ostatnich latach unikatowe właściwości liposomów są rozpatrywane także w kontekście aplikacji substancji leczniczych w pożywieniu. Niniejsza praca podsumowuje ostatnie 5 lat badań nad liposomami i zwraca uwagę na dziedziny, w których wykorzystanie tych struktur może się wkrótce okazać kluczowe dla rozwoju współczesnych metod leczniczych.

Słowa kluczowe: liposomy, droga podania leku, witamina C, terapia genowa

Liposomes – scientific studies and usage

Since the late 1960s liposomes have been the well-known structures and the area of their medical usefulness is becoming constantly broader. Thanks to the technology boost the interest in liposomes has especially increased in the last five-year period. The use of liposomes enhances the effectiveness and efficiency of classical application methods (like vaccines, inhalants, cutaneous ointments) as well as enables the development of new treatments (like gene therapy and drug application through the bloodbrain barrier). Recently, the unique features of liposomes have also been discussed in the context of drug transport in foods. The present article sums up the last 5 years of research on liposomes and takes note of the domains in which the use of liposomes might be critical for developing modern therapies.

Keywords: liposomes, drug delivery, vitamin C, gene therapy.

© Farm Pol, 2016, 72(8): 540–545