ARTICLE

Anna Czech, Witold Jamróz, Renata Jachowicz

Rozwiązania w zakresie sporządzania recepturowych kropli do oczu
2017-01-10

Trudności w sporządzaniu leków recepturowych wynikają m.in. z braku niektórych substancji pro receptura. Dopuszcza się stosowanie gotowych produktów leczniczych do sporządzania leku recepturowego, pod warunkiem uzyskania preparatu spełniającego wymagania farmakopealne, o wymaganej trwałości w okresie stosowania. Na podstawie danych z piśmiennictwa oraz przeprowadzonych badań zaproponowano rozwiązania w zakresie sporządzania recepturowych kropli do oczu z fenylefryną, wankomycyną, amfoterycyną B.

Słowa kluczowe: krople do oczu, chlorowodorek fenylefryny, wankomycyna, amfoterycyna B

Solutions for the preparation of pharmaceutical compounding eye drops

Difficulties in preparing pharmaceutical compounding due to the lack of certain substances pro recipe. It is allowed to use the medicines for the preparation of pharmaceutical compounding, provided that the prepare dosage forms meets the requirements of the pharmacopoeia, the required stability during use. Based on data from the literature and the study proposes solutions for the preparation of eye drops with phenylephrine, vancomycin, amphotericin B.

Keywords: eye drops, phenylephrine hydrochloride, vancomycin, amphotericin B

© Farm Pol, 2016, 72(11): 758–762