ARTICLE

Marta Wołonciej, Elżbieta Milewska, Wiesława Roszkowska-Jakimiec

Korzyści suplementacji selenem
2017-01-10

Jeszcze w XX w. uważano selen za pierwiastek wyjątkowo toksyczny, jednak szczegółowe badania pozwoliły poznać jego prawdziwe oblicze. Jest on mikroelementem niezbędnym do prawidłowej pracy organizmu oraz zachowania homeostazy. Okazuje się, że zbyt niskie stężenie przyczynia się do powstawania wielu poważnych schorzeń, ale może być też prognostykiem w walce z chorobami nowotworowymi. W Polsce spożywa się niedostateczne ilości selenu wraz z dietą, dlatego tak ważna staje się jego suplementacja. Należy jednak pamiętać, aby nie przekroczyć cienkiej granicy pomiędzy dawką niezbędną a toksyczną.

Słowa kluczowe: selen, suplementacja selenem, selenobiałka, homeostaza selenu

Benefits of selenium supplementation

In the twentieth century selenium was considered as extremely toxic element, but detailed study revealed his true face. It is an essential micronutrient for the proper functioning of the body and to maintain homeostasis. It appears that the very low concentration generates a number of serious medical conditions, but it may be also a tumor marker. In Poland, consumption of selenium with diet is inadequate, so supplementation becomes crucial. However, it is important not to cross the fine line between the necessary and toxic dose.

Keywords: selenium, selenium supplementation, selenoproteins, selenium homeostasis

© Farm Pol, 2016, 72 (12): 769–772