ARTICLE

Anna Dworakowska, Agnieszka Jeżewska, Joanna Kieller, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Wizerunek farmaceuty w wybranych tygodnikach opinii
2017-01-10

Wizerunek zawodowy farmaceutów jest kształtowany przez szereg czynników, m.in. działania samych farmaceutów, stereotypy i przez to w jaki sposób ta grupa zawodowa jest przedstawiana w środkach masowego przekazu. Celem badania był opis jak prezentowany był farmaceuta w wybranych tygodnikach opinii. Wyniki analizy mogą posłużyć do podjęcia działań przez samorząd aptekarski i samych farmaceutów, aby świadomie uczestniczyli w kształtowaniu wizerunku społecznego i medialnego.

Słowa kluczowe: etyka, farmaceuta, media, profesjonalizm, wizerunek

The image of the pharmacist in the selected weekly magazines

The image of pharmacy profession is shaped by several factors, including actions of individual pharmacists, social stereotypes and presentation of the profession in mass media. The study aims to describe how the pharmacists were presented in the selected weekly magazines. The results of the analysis may be used by the Polish Pharmaceutical Chamber and particular pharmacists to intentionally and consciously participate in building up professional image of pharmacist in society and mass media.

Keywords: ethics, pharmacist, media, professionalism, image

© Farm Pol, 2016, 72 (12): 765–768