ARTICLE

Joanna Nowakowska, Krzesimir Ciura

Furanosteroidy - naturalne i syntetyczne cytostatyki
2017-01-25

Naturalnie występujące furanosteroidy, takie jak wirydyna i wortmanina, są od dawna znane jako silnie działające inhibitory kinazy lipidowej PI-3K. Interesujące są również analogi tych złożonych produktów naturalnych. Furanosteroidy stanowią nieliczną klasę produktów naturalnych zawierających oryginalne pentacykliczne ugrupowanie furanu w pozycji C4 i C6, poza istniejącym zwyczajowo szkieletem steroidowym. Grupa furanowa powoduje znaczne odkształcenie strukturalne i jest odpowiedzialna za aktywność biologiczną tych związków.

Słowa kluczowe: furanosteroidy, wortmanina, wirydyna, nieodwracalne inhibitory enzymów PI-3K

Furanosteroids – natural and synthetic cytostatics

Naturally occurring furanosteroids such as viridin and wortmannin have long been known as potent inhibitors of the lipid kinase PI-3K. Also interesting are the analogs of these complex natural products. The furanosteroids make up a small class of natural products known for their novel pentacyclic skeleton in addition to the usual steroidal scaffold, there is a furan ring fused at the C4 and C6 positions. This ring introduces considerable strain in the skeleton, and is the site of biological activity of these compounds.

Keywords: furanosteroids, wortmannin, viridin, irreversible enzyme inhibitors PI-3K

 

© Farm Pol, 2017, 73(1): 61-70