ARTICLE

Anna Magiera, Aleksandra Owczarek, Anna Marchelak

Terminalia chebula – wskazania tradycyjnej medycyny w świetle badań fitochemicznych i farmakologicznych
2017-07-21

Terminalia chebula – wskazania tradycyjnej medycyny w świetle badań fitochemicznych i farmakologicznych

Migdałecznik chebułowiec (Terminalia chebula) to roślina od wieków używana z dobrymi rezultatami w medycynie ajurwedyjskiej i tybetańskiej w profilaktyce i leczeniu licznych schorzeń, m.in.: chorób wątroby, zaburzeń żołądkowych, cukrzycy czy chorób zakaźnych. W ostatnich latach przeprowadzonych zostało wiele badań składu chemicznego oraz aktywności farmakologicznej surowców pozyskiwanych z omawianego gatunku, mających na celu potwierdzenie tradycyjnych wskazań. Dowiedziono, iż migdałecznik chebułowiec jest źródłem szerokiej gamy związków czynnych, takich jak: garbniki hydrolizujące, kwasy fenolowe i triterpeny. Wykazano, że ekstrakty pozyskiwane z różnych organów migdałecznika charakteryzują się wielokierunkowym profilem działania, w tym m.in. aktywnością: neuroprotekcyjną, hepatoprotekcyjną, przeciwcukrzycową, przeciwzapalną, przeciwbakteryjną czy przeciwnowotworową, dlatego mogą stanowić element profilaktyki licznych schorzeń.

Celem niniejszej pracy było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat migdałecznika chebułowca, jego składu chemicznego, spektrum aktywności farmakologicznej oraz bezpieczeństwa stosowania.

Hasła kluczowe: Terminalia chebula, migdałecznik chebułowiec, owoc chebułowca, garbniki hydrolizujące

Terminalia chebula – indications of traditional medicine in the light of phytochemical and pharmacological studies

Terminalia chebula has been used for centuries with good results in ayurvedic and Tibetan medicine in the treatment and prevention of numerous diseases, including liver diseases, gastric disorders, diabetes or infectious diseases. In the recent years, numerous studies have been carried out to identify active constituents, determine pharmacological activities and confirm the validity of the traditional indications of Terminalia chebula. Phytochemical studies have demonstrated the occurrence of several classes of bioactive constituents, including tannins, phenolic acids and triterpenes. Extracts obtained from different parts of plants due to pleiotropic pharmacological activities, such as neuroprotective, hepatoprotective, antidiabetic, antiinflammatory, antimicrobial as well as cytotoxic activity, appear promising in the prevention of numerous diseases.

The aim of this review is to present the current state of knowledge about Terminalia chebula, its chemical constituents, pharmacological activities and safety.

Keywords: Terminalia chebula, Fructus Chebulae, hydrolysable tannins

© Farm Pol, 2017, 73(5): 275-284