ARTICLE

Karolina Wanat, Cecylia Mielczarek, Elżbieta Brzezińska, Wojciech Pająk

Wolne rodniki i metody oznaczania właściwości antyoksydacyjnych
2017-07-21

Wolne rodniki i metody oznaczania właściwości antyoksydacyjnych

Wolne rodniki i związki posiadające zdolność ich neutralizacji – antyoksydanty zyskują coraz większe znaczenie w świecie medycyny i farmacji. Celem artykułu jest przedstawienie różnych metod badania właściwości przeciwutleniających substancji, pokazanie ich wad, zalet oraz zastosowania. Opisane są metody spektrofotometryczne, oparte na mechanizmie SET (Single Electron Transfer) lub HAT (Hydrogen Atom Transfer) jak również należące do innych grup: chromatograficzne, chemiluminescencyjne czy elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR).

Słowa kluczowe: wolne rodniki, antyoksydanty, właściwości antyoksydacyjne, metody oznaczania

Free radicals and methods of evaluation of antioxidants: a review

Free radicals and compounds, which can neutralize them – antioxidants become more and more significant in medicine and pharmacy. This article presents various methods of assessment of antioxidant capacity, it points out their advantages, disadvantages and usage. There are described either spectrophotometric methods, which use SET (Single Electron Transfer) or HAT (Hydrogen Atom Transfer) mechanisms and others: chromatographic, chemiluminescent or electric paramagnetic resonance (EPR).

Keywords: free radicals, antioxidants, antioxidant capacity, assessment methods

© Farm Pol, 2017, 73 (5): 314–321