ARTICLE

Monika Gajewska, Lucyna Wolniak, Małgorzata Sznitowska, Agnieszka Lisowska

Porównanie jakości wybranych dermatologicznych preparatów recepturowych sporządzonych w moździerzu i unguatorze
2017-07-21

Porównanie jakości wybranych dermatologicznych preparatów recepturowych sporządzonych w moździerzu i unguatorze

Celem pracy było porównanie jakości maści recepturowych wykonanych w moździerzu i unguatorze. Przygotowano do badań maści typu układu dwufazowego (maść z kwasem salicylowym i maść z balsamem peruwiańskim) oraz układu wielofazowego (maść w/o z tlenkiem cynku). Przechowywano je w temperaturze pokojowej przez 28 dni i oceniano wizualnie oraz pod mikroskopem.

Nie zauważono wpływu metody mieszania koncentratu kwasu salicylowego z podłożem (w moździerzu lub unguatorze) na wielkość i rozproszenie cząstek kwasu salicylowego (koncentrat sporządzony w moździerzu). Mniejsze cząstki kwasu salicylowego uzyskano poprzez uprzednie roztarcie substancji leczniczej w moździerzu z olejem rycynowym lub parafiną płynną. W przypadku maści Kocha, wcześniejsze zmieszanie balsamu peruwiańskiego z olejem rycynowym wpływa korzystnie na wielkość cząstek. Mniejsze cząstki balsamu peruwiańskiego i lepsze rozproszenie uzyskano w maściach sporządzonych w moździerzu.

Słowa kluczowe: maści recepturowe, moździerz, unguator, trwałość

Comparison of the quality of particular ointments compounded in a mortar or unguator

A comparison of the quality of ointments compounded either in a mortar or in a pharmaceutical mixer – unguator, was the aim of our study. The investigated ointments were: two–phase ointments (with salicylic acid or with peru balsam) or a three-phase ointment (W/O emulsion with zinc oxide). The preparations were stored at room temperature for 28 days and were observed visually and under a microscope.

When the concentrate of a salicylic acid in a lipophilic component was prepared in a mortar, further mixing with the rest of a vehicle could be performed in a mortar or in an unguator, without any effect on the size and distribution of the suspended particles. However, the smallest particles were prepared when salicylic acid was levigated with liquid paraffin or castor oil. Levigation of a peru balsam with a castor oil allows to reduce the dispersed particles in a Koch’s ointment, as observed under a microscope. The ointment prepared in a mortar was more homogenous, with smaller particles of the emulsified peru balsam.

Keywords: compounded ointments, mortar, unguator, stability

© Farm Pol, 2017, 73(6): 339-344