ARTICLE

Wojciech Giermaziak, Anna Daniewicz, Anna Królak

Zarys ewolucji szpitalnictwa w Białej Podlaskiej na przestrzeni ostatnich stuleci
2017-07-21

Zarys ewolucji szpitalnictwa w Białej Podlaskiej na przestrzeni ostatnich stuleci

W pracy przedstawiono zarys historii i rozwoju szpitalnictwa w Białej Podlaskiej. Podkreślono istotną rolę Szpitala św. Karola Boromeusza, który był pierwszą placówką leczniczą zbudowaną dzięki fundacji rodu Radziwiłłów. W dalszej części artykuł prezentuje Szpital Żydowski – jednostka ta działała mimo trudności do wybuchu II wojny światowej. Zaprezentowano historię budowy i funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, który obecnie jest jednym z 5 szpitali rangi wojewódzkiej i zarazem największym centrum diagnostyczno-leczniczym na północnej ścianie województwa lubelskiego.

Słowa kluczowe: szpitalnictwo, Biała Podlaska, Szpital św. Karola Boromeusza, Szpital Żydowski, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Outline of hospital evolution in Biała Podlaska in recent centuries

The paper outlines the history and development of hospitals in Biała Podlaska, highlighting the importance of the Hospital of St. Charles Borromeo, which was the first municipal medical facility built by the foundation of the Radziwiłł family. The article also discusses the Jewish Hospital where operations continued till the outbreak of World War II despite numerous difficulties, as well as presents the Provincial Specialist Hospital in Biała Podlaska, the history of its construction and operations. Today the Provincial Specialist Hospital in Biała Podlaska remains one of the five Polish provincial-level hospitals, while operating as one of the largest diagnostic and therapeutic centers of the northern Lublin Province.

Keywords: hospital, development, Biała Podlaska, Radziwiłł

© Farm Pol, 2017, 73(6): 361-367