ARTICLE

Kamil Garbera, Wiesław Sawicki

Ekstruzja na gorąco (Hot Melt Extrusion) – nowoczesna technologia wytwarzania stałych postaci leków
2017-07-21

Ekstruzja na gorąco (Hot Melt Extrusion) – nowoczesna technologia wytwarzania stałych postaci leków

Pod koniec ubiegłego stulecia proces ekstruzji na gorąco (Hot Melt Extrusion, HME) został po raz pierwszy wprowadzony do technologii farmaceutycznej. HME jest ciągłym procesem technologicznym wywodzącym się z przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz przemysłu spożywczego. Ideą technologii HME jest rozpuszczanie lub rozpraszanie substancji leczniczej w matrycy polimerowej, uzyskując w ten sposób szeroką różnorodność zastosowań. Praca omawia zasady działania urządzeń składających się na kompletną technologię HME oraz przywołuje dostępne w literaturze studium przypadków zróżnicowanego wykorzystania HME w technologii postaci leku.

Słowa kluczowe: ekstruzja na gorąco

Hot Melt Extrusion (HME) – a novel technology for solid dosage forms manufacturing

At the end of the last century hot melt extrusion process has been introduced into pharmaceutical technology. HME is a continuous process emerging from plastics and food industry. The main idea of given technology is dissolving or dispersing an active pharmaceutical ingredient in a polymer matrix, which can be applied for a various applications. The review describes working principles of equipment consisting of HME technology and recalls available in literature case studies of different applications of HME in pharmaceutical technology.

Keywords: hot melt extrusion

© Farm Pol, 2017, 73(6): 379-388