ARTICLE

Magdalena Matczak, Karolina Rosińska, Piotr Michel

Withania somnifera (ashwagandha, indyjski żeń‑szeń) – wskazania tradycyjnej ajurwedy w świetle wspołczesnych badań klinicznych
2017-07-26

Withania somnifera (ashwagandha, indyjski żeń‑szeń) – wskazania tradycyjnej ajurwedy w świetle wspołczesnych badań klinicznych

Withania somnifera jest jedną z najbardziej cenionych roślin medycyny ajurwedyjskiej, której korzenie są szeroko stosowane w lecznictwie tradycyjnym z uwagi na wielokierunkową aktywność biologiczną, w szczególności właściwości adaptogenne, neuroprotekcyjne, przeciwstresowe, immunomodulujące, przeciwzapalne oraz wspomagające płodność. Za główne składniki warunkujące aktywność korzenia witanii uważane są laktony steroidowe o szkielecie ergostanu, zwane witanolidami. W ostatnich latach przeprowadzono szereg badań mających na celu weryfikację tradycyjnych wskazań, jak również podjęto próby opracowania zasad i metodyki standaryzacji surowców i ekstraktów z korzenia ashwagandhy, co przyczyniło się do rosnącej popularności preparatów witanii na rynkach światowych (dostępnych w formie suplementów diety). Celem niniejszej pracy jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat Withania somnifera, jej składu chemicznego, zweryfikowanej aktywności biologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych) oraz bezpieczeństwa stosowania.

Słowa kluczowe: ashwagandha, Withania somnifera, aktywność farmakologiczna, badania kliniczne, bezpieczeństwo stosowania

Withania somnifera (ashwagandha, Indian ginseng) – indications of traditional Ayurveda in the light of modern clinical studies ・ Withania somnifera is one of the most valued ayurvedic medicinal plant. Its roots are widely used for traditional applications due to their multidirectional biological activity, especially adaptogenic, neuroprotective, anti-stress, immunomodulatory and anti-inflammatory properties as well as the ability to improve fertility. The main active constituents of Withania roots are considered to be ergostan-type steroidal lactones named withanolides. In the recent years a number of studies have been carried out to verify traditional indications of ashwagandha. Moreover, some efforts have been made to develop standardization methodology of raw materials and extracts from the roots of Withania somnifera. Accordingly, ashwagandha diet supplements are getting more and more common on the world market. The aim of this review is to present the current state of knowledge about Withania somnifera, its chemical constituents, verified biological activities (with special emphasis on clinical tests) and safety profile.

Keywords: ashwagandha, Withania somnifer, pharmacological activity, clinical study, safety profile

© Farm Pol, 2017, 73 (7): 410–417