ARTICLE

Artur Uździcki, Kamila Tarka, Paweł Żelazny, Tomasz Sroczyński, Bolesław Banach

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu osteoporozy
2017-07-26

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu osteoporozy

W procesie powstawania osteoporozy biorą udział rozmaite białka i ścieżki sygnałowe. Wiele spośród nich może być użytych jako paratopy dla medycznie zaprojektowanych przeciwciał. Po połączeniu przeciwciało może wpływać na białko lub na funkcjonowanie układu odpornościowego, powodując rozmaite reakcje. Obecnie wkłada się wiele wysiłku w badania nad tymi reakcjami i wyborem tych, które mogą służyć celom terapeutycznym.

Słowa kluczowe: osteoporoza, osteoblasty, osteoklasty, terapia

Monoclonal antibodies in the therapy of osteoporosis

There is a variety of proteins and sygnalling pathways, which take part in the development of the osteoporosis. Many of them may be used as paratopes for medically designed antibodies. When binded, antibody may influence the protein and our immune system, causing multiple reactions. Nowadays there is a great interest in finding out these reactions and choosing that ones, which can fit treatment purposes.

Keywords: osteoporosis, osteoblats, osteoklasts, therapy

© Farm Pol, 2017, 73 (7): 418–421