ARTICLE

Anna Marchelak, Anna Magiera, Aleksandra Owczarek, Monika Anna Olszewska

Kora Terminalia arjuna – wskazania tradycyjnej medycyny ajurwedyjskiej w świetle współczesnych badań klinicznych
2017-12-04

Kora Terminalia arjuna – wskazania tradycyjnej medycyny ajurwedyjskiej w świetle współczesnych badań klinicznych

Terminalia arjuna

Kora Terminalia arjuna jest jednym z najbardziej cenionych surowców medycyny ajurwedyjskiej, od wieków znajdującym zastosowanie w profilaktyce i leczeniu schorzeń sercowo-naczyniowych. W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań, zarówno in vitro, in vivo na modelach zwierzęcych, jak i testów klinicznych, które potwierdziły wielokierunkową aktywność kory T. arjuna w obrębie układu krążenia, m.in. działanie kardioprotekcyjne, kardiotoniczne, hipolipemizujące, hipotensyjne czy przeciwzakrzepowe. Analizy fitochemiczne wykazały obecność w surowcu kilku grup związków czynnych, takich jak: triterpeny, garbniki elagowe oraz flawonoidy. Obiecujące rezultaty badań, potwierdzające zasadność tradycyjnych wskazań, spowodowały wzrost zainteresowania korą T. arjuna w krajach zachodnich, jednakże kluczowe dla szerszego wykorzystania surowca w przemyśle farmaceutycznym wydaje się opracowanie odpowiednich procedur standaryzacyjnych.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat kory T. arjuna, jej składu chemicznego, zweryfikowanego profilu aktywności farmakologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych) oraz bezpieczeństwa stosowania.

Słowa kluczowe: migdałecznik arjuna, Terminalia arjuna, aktywność farmakologiczna, badania kliniczne, bezpieczeństwo stosowania

The bark of Terminalia arjuna – indications of traditional ayurvedic medicine in the light of modern clinical studies

The bark of Terminalia arjuna is one of the most valued ayurvedic medicinal plant material, which has been used for centuries mainly in the treatment and prevention of cardiovascular diseases (CVD). In the recent years, numerous studies (in vitro, in vivo on animal models, and clinical) have confirmed its pleiotropic pharmacological activities in CVD, i.a. cardioprotective, cardiotonic, hypolipemic, antihypertensive and antiplatelet action. Phytochemical studies have demonstrated the presence of several classes of bioactive constituents in this plant material, including triterpenes, ellagitannins and flavonoids. Promising results, confirming the validity of the traditional indications, have led to the increased interest in T. arjuna bark in western countries, however, development of standardization methodology seems to be vital for the wider use of this herbal medicine in the pharmaceutical industry.

The aim of this review is to present the current state of knowledge about T. arjuna, its chemical constituents, verified pharmacological activities (with special emphasis on clinical tests) and safety profile.

Keywords: Terminalia arjuna, pharmacological activity, clinical study, safety profile

© Farm Pol, 2017, 73(8): 465-473