ARTICLE

Krzysztof Niwiński, Adrian Miodowski, Renata Jachowicz

Proces sferonizacji ciągłej, praktyczna ocena założeń teoretycznych
2017-12-06

Proces sferonizacji ciągłej, praktyczna ocena założeń teoretycznych

Celem pracy była ocena możliwości nadawania wilgotnym ekstrudatom kształtu kulistego w aparacie KN015 podczas sferonizacji ciągłej. Zaprojektowany i wykonany w tutejszej jednostce aparat działa według nowej zasady polegającej na przekształcaniu wilgotnych ekstrudatów pomiędzy dwiema zakrzywionymi, obrotowymi powierzchniami do postaci peletek. Do ekstruzji użyto wilgotnych mas sporządzonych z różnymi lepiszczami. Dokonano oceny zdolności do deformacji wilgotnych ekstrudatów z użyciem maszyny wytrzymałościowej oraz oceny jakości peletek na podstawie płynięcia, gęstości nasypowej i po ubiciu, rozmiarów i kształtu peletek sporządzonych w aparacie KN015 oraz przy użyciu sferonizatora Caleva.
Słowa kluczowe: ekstruzja, sferonizacja, procesy ciągłe, kształt peletki

Continuous spheronization, empirical evaluation of theoretical-assumptions ・ The aim of the study was to evaluate the possibility-of using a new design apparatus KN015 in continuous process of pellets-spheronization. The device developed and constructed in the Department-of Pharmaceutical Technology works on the basis of a new operating-principle: it transforms wet extrudates into pellets rolling them between-two swirling curved surfaces. Wet masses containing different binders-were used for the extrusion process. Deformation parameters of wet-masses were analyzed with a tensile testing machine. The properties-of pellets produced with a new apparatus and conventional Caleva-spheronizer were compared based on the flowability, bulk and tapped-density, as well as size and shape analysis.

Keywords: extrusion, spheronization, continuous processing, shape of pellet

© Farm Pol, 2017, 73(10): 615-622