ARTICLE

Witold Brniak, Renata Jachowicz

Złożone substancje pomocnicze w tabletkach ODT
2018-10-25

Tabletki ODT są postacią stosowaną w lecznictwie od kilkunastu lat, wytwarzaną przez liofilizację, wytłaczanie/wylewanie lub tabletkowanie bezpośrednie. Dobór odpowiednich substancji pomocniczych jest szczególnie istotny dla uzyskania tabletek charakteryzujących się dobrą odpornością mechaniczną, a jednocześnie rozpadających się w jak najkrótszym czasie. Ułatwieniem prac formulacyjnych jest stosowanie złożonych substancji, stanowiących połączenia co najmniej dwóch substancji pomocniczych o zmienionych w stosunku do ich mieszaniny fizycznej właściwościach. Z uwagi na ich wzrastającą dostępność, kluczowa jest ocena ich przydatności w zależności od składu i przeznaczenia opracowywanej formulacji.
W pracy przedstawiono przegląd wyników badań z ostatnich lat, dotyczących zastosowania złożonych substancji pomocniczych w tabletkach ODT. W oparciu o wyniki badań własnych opisano również przykład oceny porównawczej substancji Pharmaburst, Ludiflash, F-Melt typu C i M, przy użyciu tzw. matrycy priorytetyzacji.

Słowa kluczowe: tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej (ODT), złożone substancje pomocnicze, tabletkowanie bezpośrednie, substancje rozsadzające.

Co-processed excipients for direct tableting of orodispersible tablets (ODTs)
Orodispersible tablets (ODTs) are dosage forms used in the pharmacotherapy for more than ten years and being produced by lyophilization, casting/molding or direct compression. The selection of appropriate excipients is especially important for production of tablets with good mechanical resistance, but at the same time disintegrating in the shortest possible time. Development work can be facilitated by the usage of the co-processed excipients which are combinations of at least two excipients with properties different that their simple physical mixtures. Due to their growing availability, it is crucial to assess their usability depending on the composition and intended use of the formulation being developed.
This paper presents an overview of the results of the researches on the use of co-processed excipients in ODTs in recent years. Moreover, based on the results of own studies, an example of comparative assessment of substances Pharmaburst, Ludiflash, F-Melt type C and M, using the so-called prioritization matrix was described.

Keywords: orodispersible tablets (ODT), co-processed excipients, direct tableting, superdisintegrants

© Farm Pol, 2018, 74 (10): 604–610