EDITIONS

Rok
Lista numerów

Wybrane problemy leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce

Kamil Zawada, Karolina Szporak, Urszula Kurczewska, Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Rany – podstawy postępowania pielęgnacyjnego

Aleksandra Sklarek, Magdalena Jurzak WIĘCEJ

Magnetyczne nośniki leków

Michał Piotr Marszałł WIĘCEJ

Technika druku przestrzennego w praktyce farmaceutycznej i medycznej

Krzysztof Niwiński, Witold Brniak, Renata Jachowicz WIĘCEJ

III Międzynarodowe Warsztaty dotyczące Równoważności Biologicznej, Bioanalizy, Dostępności Farmaceutycznej oraz Produktów Biopodobnych

Patrycja Grosman-Dziewiszek, Łukasz Grosman, Piotr J. Rudzki WIĘCEJ

Etymologia i historia wyrazów apteka i aptekarz i ich dawnych synonimów

Zbigniew Bela WIĘCEJ

Leczenie bursztynem dawniej i dziś

Iwona Arabas, Alicja Pielińska, Joanna Popiołek WIĘCEJ

Farmacja po kryzysie heparynowym – czy możliwa jest skuteczna ochrona pacjentów przed substandardowymi i sfałszowanymi produktami?

Zbigniew Fijałek, Katarzyna Sarna WIĘCEJ

Postawy Polaków wobec badań klinicznych II i III fazy

Aleksandra Graboń, Dominik Olejniczak, Urszula Religioni WIĘCEJ

Przypadki off label use i orphan drugs w recepturze aptecznej. Część 2. Stałe postaci leku

Artur Redliński WIĘCEJ

Zastosowanie daptomycyny w terapii zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi

Krzesimir Ciura, Joanna Nowakowska WIĘCEJ

(G-202) – prolek z pochodną tapsygarginy, możliwości wykorzystania w terapii celowanej

Adam Sikora, Irena Oszczapowicz WIĘCEJ

„Rośliny lecznicze szlaku jedwabnego” – fascynująca myśl przewodnia XIII Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Etnofarmakologicznego w stolicy Styrii – Grazu (wrzesień 2012)

Halina Ekiert WIĘCEJ

VII Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji

Anna Trojanowska WIĘCEJ

Mgr farm. Bogusława Dobrowolska – wspomnienie

WIĘCEJ

80. urodziny mgr. farm. Michała Pawłowskiego

Jan Majewski WIĘCEJ

Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej, 25 kwietnia 2013 r., Wrocław

WIĘCEJ

Lamelki – nowa doustna postać leku

Katarzyna Centkowska, Marzena Przybicka WIĘCEJ

Związki fenolowe – podział i właściwości oraz pomiar aktywności antyoksydacyjnej

Beata Ulewicz-Magulska, Justyna Jędruszczak, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Zwierzęta doświadczalne w badaniach produktow leczniczych – przeszłość czy konieczność?

Jadwiga Dudkiewicz Wilczyska WIĘCEJ