EDITIONS

Rok
Lista numerów

Pełna wersja

WIĘCEJ

Brekspiprazol – nadzieja w leczeniu schizofrenii

Anna Rutecka, Krzesimir Ciura, Joanna Nowakowska WIĘCEJ

Prewencja pierwotna chorób sercowo-naczyniowych

Sylwia Derbiszewska, Magda Mazurek, Bartosz Kucharski, Robert Derbiszewski, Małgorzata Mazurek-Mochol, Bolesław Banach WIĘCEJ

Władysław Szczepański – przewodniczący Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1973–1982

Janina Murawska, Elżbieta Kuriata WIĘCEJ

Preparaty lecznicze z szesnasto-osiemnastowiecznych aptek (według napisów aptecznych na majolikach z kolekcji Grabowskiego w krakowskim Muzeum Farmacji)

Iwona Dymarczyk WIĘCEJ

„To live in agreement with people and nature” – the life motto of Professor Stanisław Kohlmünzer (1919–2001). On the 15th anniversary of his death

Halina Ekiert, Karolina Turcza WIĘCEJ

Opracowanie aktów delegowanych do dyrektywy ds. leków sfałszowanych (Falsified Medicines Directive) dla polskiego systemu ochrony zdrowia, ze wskazaniem najważniejszych zmian w Prawie Farmaceutycznym

Piotr Merks, Damian Świeczkowski, Bartłomiej Sasin, Jerzy Krysiński, Katarzyna Krupa WIĘCEJ

Buprenorfina: alternatywa dla metadonu w terapii substytucyjnej uzależnienia od opioidów

Jadwiga Zalewska-Kaszubska WIĘCEJ

Wywiad motywujący w praktyce aptekarza. Jak farmaceuta może wspierać pacjenta w prozdrowotnej zmianie?

Anna Dworakowska WIĘCEJ

Promotory wchłaniania – substancje wpływające na przenikanie leków przez skórę

Maciej Karolak, Artur Tyburski, Jerzy Krysiński WIĘCEJ

Furanosteroidy - naturalne i syntetyczne cytostatyki

Joanna Nowakowska, Krzesimir Ciura WIĘCEJ

Nr 2/2017

WIĘCEJ

Leki jako czynniki ryzyka rozwoju hiperglikemii oraz mechanizmy ich działania diabetogennego

Zofia Marchewka, Kamil Guzy, Anna Rorbach-Dolata, Agnieszka Piwowar WIĘCEJ

Ocena morfologii mikrosfer zawierających kwas acetylosalicylowy uzyskanych w procesie suszenia rozpyłowego

Beata Sarecka-Hujar, Aleksandra Wadelik, Aneta Ostróżka-Cieślik, Andrzej Jankowski, Radosław Balwierz, Anna Banyś, Dominik Marciniak, Janusz Pluta WIĘCEJ

Udział czynników endo- i egzogennych w indukowaniu hiperglikemii i glukotoksyczności – istotny problem XXI wieku w opiece nad pacjentem

Anna Rorbach-Dolata, Zofia Marchewka, Michał Stanek, Agnieszka Piwowar WIĘCEJ

Badanie stabilności recepturowej formy leku zawierającej hydrochlorotiazyd do stosowania u pacjentów pediatrycznych

Beata Welk-Piela, Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Ocena bezpieczeństwa terapii inhibitorami konwertazy angiotensyny u chorych na cukrzycę

Piotr Milejski, Kamila Stasyszyn WIĘCEJ

Leki sfałszowane w opinii pacjentów polskich aptek – jednoośrodkowe badanie pilotażowe

Emilia Szyling, Damian Świeczkowski, Urszula Włodarczak, Miłosz J. Jaguszewski, Jerzy Krysiński, Piotr Merks WIĘCEJ

Zastosowanie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) w fazie stałej w farmacji

Dariusz Maciej Pisklak, Łukasz Szeleszczuk, Monika Zielińska-Pisklak WIĘCEJ

Postępy w farmakogenomice nerek i nowe perspektywy diagnostyczno-terapeutyczne w przewlekłej chorobie nerek

Anna Ziegler, Wiktor Krawczyk, Robert Derbiszewski, Robert Golonka, Małgorzata Mazurek-Mochol, Bolesław Banach WIĘCEJ

Zastosowanie TLC i densytometrii do ilościowego oznaczania paracetamolu i kofeiny w złożonym preparacie farmaceutycznym

Małgorzata Dołowy, Alina Pyka-Pająk WIĘCEJ

Nr 3/2017 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Wyroby krakowskich aptekarzy z przełomu XIX i XX w.

Monika Urbanik, Katarzyna Jaworska WIĘCEJ

Wybrane problemy prawne instytucjonalizacji opieki farmaceutycznej w świetle projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

Agnieszka Jachowicz, Tomasz Kołudzki WIĘCEJ

Wpływ flawonoidów na pamięć i uczenie się

Hanna Czeczot WIĘCEJ

Medycyna personalizowana – jak dokonywać oceny nowych technologii?

Paweł Petryszyn, Michał Well, Aleksander Zuchowski, Anna Well, Agnieszka Hyla, Agnieszka Bodalska, Marta Miranowicz WIĘCEJ

Metabolizm bilirubiny, hiperbilirubinemia, żółtaczki

Monika Rać, Krzysztof Safranow, Marta Goschorska, Dariusz Chlubek WIĘCEJ

Kariprazyna – nowy lek przeciwpsychotyczny

Anna Rutecka, Krzesimir Ciura, Joanna Nowakowska WIĘCEJ

Mechanizmy przeciwnowotworowego działania czarnuszki siewnej (Nigella sativa)

Anna Czajkowska, Natalia Pawłowska, Anna Bielawska WIĘCEJ

Postępy terapii choroby Alzheimera

Paweł Żelazny, Artur Uździcki, Bolesław Banach WIĘCEJ

Nr 4/2017 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Mgr Franciszek Pantoczek – odkrywca Guttae Inoziemcovi

Jerzy Masiakowski WIĘCEJ

Postępy terapii stwardnienia rozsianego

Artur Uździcki, Sebastian Awgul, Bolesław Banach WIĘCEJ

Historia farmacji wciąż inspiruje młodych

Anna Trojanowska WIĘCEJ

Farmakoekonomiczne możliwości racjonalizacji kosztów szpitala jako potencjał do doskonalenia przy wdrażaniu rekomendacji audytowych

Anna Królak, Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Leczenie żywieniowe w Polsce – rola farmaceuty szpitalnego

Anna Żuk, Włodzimierz Bialik WIĘCEJ

Współczesne możliwości terapii cellulitu

Magdalena Jastrzębska-Więsek, Joanna Rychtyk, Anna Partyka, Barbara Ludwikowska, Anna Wesołowska WIĘCEJ

Znaczenie wybranych polimorfizmów genu CYP2D6 w farmakoterapii bólu pooperacyjnego u chorych leczonych na oddziale ortopedycznym

Przemysław Niewiński, Gabriela Szymkowiak, Karolina Zarzecka, Magdalena Hurkacz, Wiktor Orzechowski, Grzegorz Odonicz-Czarnecki, Szymon Dragan, Anna Wiela-Hojeńska WIĘCEJ

Preskrypcja pielęgniarska – analiza polskiego stanu prawnego

Agnieszka Zimmermann, Ewa Cieplikiewicz, Agata Flis WIĘCEJ

Antyoksydanty lipofilne – prozdrowotne działanie

Hanna Czeczot, Grażyna Cichosz WIĘCEJ

Przepis pt. Pomada na liszaje Buchner w aptekarskim manuale Samuela Elsnera

Zbigniew Bela, Krzysztof Koniewicz WIĘCEJ

Nr 5/2018 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Wolne rodniki i metody oznaczania właściwości antyoksydacyjnych

Karolina Wanat, Cecylia Mielczarek, Elżbieta Brzezińska, Wojciech Pająk WIĘCEJ

Wstępna ocena funkcjonowania systemu automatycznej dystrybucji leków unit dose w wybranym polskim szpitalu w oparciu o wyniki autorskiego badania ankietowego

Anna Żuk, Piotr Stępniak, Włodzimierz Bialik WIĘCEJ

Zastosowanie leku poza wskazaniami, ale zgodnie z aktualną wiedzą medyczną

Marta Bilska, Grzegorz Grześk WIĘCEJ

Terapia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci

Kamila Tarka, Maurycy Żamojcin, Bolesław Banach WIĘCEJ

Napoje energetyzujące

Klaudia Kurlapska, Mirosława Rosenthal, Beata Ulewicz-Magulska, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Terminalia chebula – wskazania tradycyjnej medycyny w świetle badań fitochemicznych i farmakologicznych

Anna Magiera, Aleksandra Owczarek, Anna Marchelak WIĘCEJ

Od algologii do biotechnologii – 85 lat działalności Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej w Krakowie. Część III, 1999-2016. Działalność naukowo‑badawcza i dydaktyczna związana z biotechnologią roślin leczniczych

Halina Ekiert, Karolina Turcza, Inga Kwiecień, Agnieszka Szopa WIĘCEJ

Tradycje bibliotekarstwa medycznego w cywilizacjach starożytnych

Wojciech Giermaziak, Danuta Korzon WIĘCEJ

Nr 6/2017 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Farmakoterapia nudności i wymiotów indukowanych chemioterapią

Jowita Piotrowska, Andrzej Stańczak, Marta Szumilak WIĘCEJ

Porównanie jakości wybranych dermatologicznych preparatów recepturowych sporządzonych w moździerzu i unguatorze

Monika Gajewska, Lucyna Wolniak, Małgorzata Sznitowska, Agnieszka Lisowska WIĘCEJ

Ekstruzja na gorąco (Hot Melt Extrusion) – nowoczesna technologia wytwarzania stałych postaci leków

Kamil Garbera, Wiesław Sawicki WIĘCEJ

Nanonośniki w medycynie i farmacji

Maria Szcześniak, Monika Gasztych WIĘCEJ

Edukacja interprofesjonalna szansą na upowszechnienie współpracy pomiędzy lekarzem i farmaceutą

Magdalena Cerbin-Koczorowska, Agnieszka Skowron WIĘCEJ

Modulowanie aktywności enzymów jelitowego metabolizmu węglowodanów przez wybrane substancje pochodzenia roślinnego – nowe perspektywy i nadzieje w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy r

Marta Leońska, Aleksandra Krzystanek, Zofia Marchewka, Agnieszka Piwowar WIĘCEJ

Immunoterapia w leczeniu raka wątrobowokómorkowego – leczenie przyszłości?

Monika Pazgan-Simon, Krzysztof Simon, Joanna Górka-Dynysiewicz, Jolanta Zuwała-Jagiełło WIĘCEJ

Rola neuropeptydu Y w patofizjologii miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej

Anna Ziegler, Robert Golonka, Sylwia Derbiszewska, Wiktor Krawczyk, Bolesław Banach WIĘCEJ

Zarys ewolucji szpitalnictwa w Białej Podlaskiej na przestrzeni ostatnich stuleci

Wojciech Giermaziak, Anna Daniewicz, Anna Królak WIĘCEJ

Nr 7/2017 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Zastosowanie termograwimetrii w analizie wybranych substancji leczniczych i pomocniczych

Piotr Sewel, Igor Mucha WIĘCEJ

Ocena in vitro pochodnych betuliny jako promotorów penetracji progesteronu do sztucznych błon lipofilowych

Maciej Karolak, Andrzej M. Winnicki, Ewa Linkowska, Magdalena Charęzińska, Danuta Partyka WIĘCEJ

Szczawiany – substancje antyodżywcze w diecie człowieka

Martyna Kamieniak, Beata Ulewicz-Magulska, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Withania somnifera (ashwagandha, indyjski żeń‑szeń) – wskazania tradycyjnej ajurwedy w świetle wspołczesnych badań klinicznych

Magdalena Matczak, Karolina Rosińska, Piotr Michel WIĘCEJ

Nadzorowanie łańcucha dostaw substancji czynnych

Ludwik Jujeczka WIĘCEJ

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu osteoporozy

Artur Uździcki, Kamila Tarka, Paweł Żelazny, Tomasz Sroczyński, Bolesław Banach WIĘCEJ

Wpływ na zdrowie cukrów zawartych w napojach słodzonych oraz żywności typu fast food

Wojciech Giermaziak, Dorota Ubysz WIĘCEJ

13. Warszawski Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowcow

Marianna Gajda, Marzena Nosal, Wioleta Maruszak, Piotr J. Rudzki WIĘCEJ

Nr 8/2017 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Pochodne piperazyn w dopalaczach – związki o dużej popularności i dużym zagrożeniu dla zdrowia ludzi

Anna Welz, Marcin Koba WIĘCEJ

Właściwości lecznicze rumianku pospolitego (Matricaria recutita L.)

Agnieszka Viapiana, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Nowe leki recepturowe zawierające sildenafil w praktyce aptecznej

Sławomir Smolik, Arkadiusz Gruchlik WIĘCEJ

Kora Terminalia arjuna – wskazania tradycyjnej medycyny ajurwedyjskiej w świetle współczesnych badań klinicznych

Anna Marchelak, Anna Magiera, Aleksandra Owczarek, Monika Anna Olszewska WIĘCEJ

Dlaczego tak trudno odkryć i wprowadzić nowe antybiotyki?

Aleksander Zuchowski, Marzenna Bartoszewicz WIĘCEJ

Urokinaza i jej receptor – rola w procesie włóknienia i terapii

Daniel Głąbowski, Mikołaj Kopeć, Krystian Awgul, Marzena Staniszewska WIĘCEJ

Marihuana medyczna w aspekcie terapii przeciwnowotworowej. Wstęp

Adam Sikora WIĘCEJ

Postępy w farmakoterapii choroby Parkinsona

Kamila Tarka, Maurycy Żamojcin, Tomasz Sroczyński WIĘCEJ

Zaburzenia homeostazy organizmu indukowane toksynami mocznicowymi – działania terapeutyczne

Anna Rorbach-Dolata, Zofia Marchewka, Agnieszka Piwowar WIĘCEJ

Standardowe leczenie w raku pęcherza moczowego

Piotr Okoń, Romuald Zdrojowy, Anna Długosz WIĘCEJ

Nr 9/2017 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Sześćdziesiąt lat zaopatrzenia farmaceutycznego (nie tylko) na Podkarpaciu

Jan Majewski WIĘCEJ

Analiza zawartości wybranych metabolitów roślinnych w suplementach diety

Agnieszka Siciarz, Karolina Grabowska, Irma Podolak, Agnieszka Galanty WIĘCEJ

Miejsce farmacji szpitalnej w zapewnieniu jakości terapii i bezpieczeństwa pacjenta

Marcin Bochniarz, Lucyna Bułaś WIĘCEJ

Unit dose – nowa jakość farmakoterapii szpitalnej

Olga Fedorowicz, Agata Żurowska WIĘCEJ

Czynniki ryzyka terapii fluorochinolonami

Małgorzata Sękalska, Justyna Suwała, Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska WIĘCEJ

Nadzór administracyjny nad reklamą farmaceutyczną

Marzena Furtak-Niczyporuk, Janusz Jaroszyński WIĘCEJ

Pentravan® – nowe wyzwanie w codziennej praktyce recepturowej

Lucyna Bułaś, Barbara Woźniak, Wioletta Siemiradzka, Beata Szulc-Musioł, Anna Banyś, Andrzej Jankowski WIĘCEJ

Zonisamid – nowy lek przeciwpadaczkowy z ciekawą perspektywą innych zastosowań

Agata Krupa-Burtnik, Ewa Zwierzyńska, Bogusława Pietrzak WIĘCEJ

Zastosowanie druku przestrzennego w technologii postaci leku

Witold Jamróz, Jolanta Koterbicka, Mateusz Kurek, Anna Czech, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Potencjał prozdrowotny polifenoli wina gronowego w prewencji schorzeń o etiologii środowiskowej

Maciej Gawlik WIĘCEJ

Nr 10/2017 (pełna wersja)

WIĘCEJ

2nd European Conference on Pharmaceutics

Joanna Szafraniec WIĘCEJ

Ocena kapsułek zawierających suszone rozpyłowo mikrosfery z losartanem potasu

Radosław Balwierz, Dominik Marciniak, Beata Sarecka-Hujar, Anna Kurek-Górecka, Zofia Dzierżewicz, Bożena Korolewicz, Marcin Delijewski WIĘCEJ

Proces sferonizacji ciągłej, praktyczna ocena założeń teoretycznych

Krzysztof Niwiński, Adrian Miodowski, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Farmakologiczne zapobieganie tworzeniu się AGEs w organizmie

Jakub Gburek, Krzysztof Gołąb, Karina Reczek, Maria Warwas WIĘCEJ

Chemoprewencja pierwotnego raka wątroby u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C: od interferonu do szafranu – krotki przegląd

Jolanta Zuwała-Jagiełło, Anna Pawlik, Adriana Pęcherz, Joanna Górka-Dynysiewicz WIĘCEJ

Interakcje acenokumarolu z flukonazolem – opis i omówienie przypadku klinicznego

Anna Wiktorowska-Owczarek, Jacek Owczarek WIĘCEJ

Wybrane problemy wykładni prawa farmaceutycznego w świetle zmiany ustawy

Michał Jachowicz, Agnieszka Skowron WIĘCEJ

Początki medycyny w starożytnych Chinach

Aleksander Drygas WIĘCEJ

Pozarejestracyjne stosowanie leków w neonatologii

Marta Bilska, Grzegorz Grześk WIĘCEJ

9th Polish‑German Symposium

Anna Krupa WIĘCEJ

Nr 11/2017 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Sprawozdanie z Kongresu „Farmacja 21. Nowe wyzwania”

Barbara Figura WIĘCEJ

Bezpieczeństwo stosowania kosmetykow – analiza porownawcza prawa kosmetycznego Anna Pilarska, Agnieszka Zimmermann

Anna Pilarska, Agnieszka Zimmermann WIĘCEJ

Atopowe zapalenie skory – problem nie tylko farmaceutyczny

Magdalena Kolanko, Radosław Balwierz, Beata Celmer, Dominik Marciniak, Bożena Korolewicz, Zofia Dzierżewicz, Marcin Delijewski WIĘCEJ

43. Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji

Hanna Plata WIĘCEJ

Wykorzystanie leków epigenetycznych w terapii chorób nowotworowych

Patrycja Kopytko, Joanna Bujak, Sara Wawrzyniak, Marta Tkacz, Maciej Tarnowski, Małgorzata Pawlicka, Andrzej Pawlik WIĘCEJ

XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Hanna Plata, Jerzy Szewczyński WIĘCEJ

Wielolekowość i wielochorobowość pacjentow w starszym wieku a błędna spirala diagnostyczno‑terapeutyczna jako aktualny problem wspołczesnej geriatrii

Agnieszka Kurosad WIĘCEJ

XXVII Sympozjum Historii Farmacji APTEKARZE NA DROGACH DO NIEPODLEGŁEJ

WIĘCEJ

Cistus incanus (L.) – trendy i tradycyjne wskazania w świetle badań farmakologicznych

Marta Rogowska, Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Trwałość chemiczna i fizyczna substancji leczniczych

Edyta Leyk, Marek Wesołowski WIĘCEJ

August Hiacynt Dziarkowski – autor Farmakopei dedykowanej generałowi Tadeuszowi Kościuszce

Lidia Maria Czyż WIĘCEJ

Odpowiedzialność aptekarza za udzieloną usługę farmaceutyczną. Część II

Agnieszka Zimmermann, Izabela Adrych-Brzezińska WIĘCEJ

Nr 12/2017 - całość

WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści / Table of Contents

WIĘCEJ

Jod w zdrowiu i chorobie

Hanna Czeczot WIĘCEJ

Zdrowie środowiskowe jako specjalizacja farmaceutyczna

Agnieszka Zimmermann, Justyna Rogowska, Lidia Wolska, Miłosława Zagłoba WIĘCEJ

Doskonalenie metod sporządzania leku recepturowego

Aldona Maciejewska, Krzysztof Niwiński, Bartosz Jaworski, Renata Jachowicz WIĘCEJ

11th World Meeting on Pharmaceutis, Biopharmaceutis and Pharmaceutical Technology

WIĘCEJ

Zastosowanie kwasu azelainowego i azeloglicyny we współczesnej dermatologii i kosmetologii

Anna Kurek Górecka, Radosław Balwierz, Dominik Marciniak, Zofia Dzierżewicz, Agata Jasińska-Balwierz, Beata Sarecka-Hujar, Dorota Kida, Klaudia Siemińska WIĘCEJ

Terapia bezinterferonowa WZW typu C genotypu 1 (subtyp 1b) dostępna w Polsce

Wojciech Giermaziak, Patrycja Kurowska, Ewa Janczewska WIĘCEJ

Choroba wrzodowa żołądka a terapia ziołami leczniczymi

Katarzyna Pawlak, Sandra Majcher, Melchior Szydłowski, Bolesław Banach, Małgorzata Mazurek-Mochol WIĘCEJ

Białkowe transportery błonowe jako przyczyna oporności wielolekowej w chorobach nowotworowych

Ewa Żurawska-Płaksej, Joanna Górka-Dynysiewicz, Adriana Pęcherz, Aleksandra Bielawska-Pohl WIĘCEJ

Społeczny odbiór opieki farmaceutycznej wśród kobiet w ciąży oraz matek małych dzieci województwa warmińsko-mazurskiego. Badanie pilotażowe metodą zogniskowanego wywiadu grupowego

Stanisław Maksymowicz, Łukasz Puchała WIĘCEJ

Wpływ etykietowania piktogramami na konkurencyjność aptek ogólnodostępnych – retrospektywna analiza pilotażowa

Damian Świeczkowski, Piotr Merks, Kordian Dryka, Miłosz Jarosław Jaguszewski WIĘCEJ