EDITIONS

Rok
Lista numerów

Wybrane aspekty biodostępności ważniejszych składników olejków eterycznych

Justyna Makowska-Wąs, Zbigniew Janeczko WIĘCEJ

Surowce pochodzenia naturalnego w immunoterapii schorzeń nowotworowych

Irma Podolak, Danuta Sobolewska WIĘCEJ

Proteomika a nowotwory

Tomasz Bączek WIĘCEJ

Metabolomika - nowy trend w badaniach medyczno-farmaceutycznych

Michał J. Markuszewski WIĘCEJ

Wpływ terapii atorwastatyn na stężenie homocysteiny, Lp(a) i fibrynogenu u pacjentów z hiperlipidemi typu II

Marlena Broncel, Iwona Marczyk, Joanna Sikora, Julita Chojnowska-Jezierska WIĘCEJ

Proantocyjanidyny - składniki leków i żywności o cennych właściwościach farmakologicznych i biologicznych

Loretta Pobłocka-Olech, Jarosław Kram, Mirosława Krauze-Baranowska WIĘCEJ

Aktywność biologiczna i farmakologiczna metabolitów żeń-szenia

Ewa Kochan, Sylwia Caban, Aleksander Chmiel WIĘCEJ

Właściwości przeciwzapalne substancji roślinnych - wybrane zagadnienia

Irma Podolak, Zbigniew Janeczko, Danuta Sobolewska WIĘCEJ

Ertapenem - nowy zarejestrowany karbapenem

Katarzyna Michalska, Stefan Tyski WIĘCEJ

Szczepionki przeciwko HIV

Waldemar Halota, Małgorzata Pawłowska WIĘCEJ

Szczepionki i szczepienia przeciw wirusowym zapaleniom wątroby

Janusz Ślusarczyk WIĘCEJ

Szczepionki skojarzone

Ewa Bernatowska WIĘCEJ

Szczepionki i szczepienia przeciw grypie

Lidia B. Brydak WIĘCEJ

Układ odpornościowy, odporność poszczepienna i definicje określające szczepienia i szczepionki

Janusz Ślusarczyk WIĘCEJ

Choroba wrzodowa. Część I. Jak pomóc choremu bez recepty?

Jan Tatarkiewicz WIĘCEJ

Leki przeciwnowotworowe. Interkalatory

Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Uwagi lekarza dla farmaceutów dotyczące przebiegu i leczenia choroby niedokrwiennej serca

Marek Stępniewski WIĘCEJ

Zaburzenia rytmu serca. Stan wiedzy lekarza praktyka i jej przydatność w pracy farmaceuty

Marek Stępniewski WIĘCEJ

Społeczna rola zawodu aptekarza w oczach własnych i pacjentów

Janusz Iskierski, Agnieszka Zimmermann WIĘCEJ

Wpływ D-sorbitolu i D-mannitolu na dostępność farmaceutyczną substancji czynnych z tabletek zawierających ekstrakt z ziela dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.)

Zbigniew Marczyński, Marian M. Zgoda, Kazimiera H. Bodek WIĘCEJ

Pandemia ptasiej grypy - mit czy realne zagrożenie

Lidia B. Brydak WIĘCEJ

Leki onkologiczne w rejestrach centralnych

Dorota Ziółkowska, Mirosław Szeligowski WIĘCEJ

Etyczne aspekty badań klinicznych nowych leków

Krystyna Orzechowska-Juzwenko WIĘCEJ

Leczenie bólów nowotworowych

Elżbieta Hagmajer WIĘCEJ

Współczesne zasady leczenia nowotworów głowy i szyi

Beata Jagielska WIĘCEJ

Aktualna sytuacja epidemiologiczna chorób nowotworowych w Polsce

Wiktor Chmielarczyk WIĘCEJ

Leczenie kobiecego ciała jako fakt polityczny i kulturowy w XX wieku

Anita Magowska WIĘCEJ

Jednolity rynek leków w Europie - następny krok do jego urzeczywistnienia

Witold Wieniawski WIĘCEJ

Zastosowanie techniki mikrodializy do oceny kinetyki uwalniania leku z biomateriału

Jerzy Witek, Joanna Szymura-Oleksiak, Beata Mycek, Ilona Błachucka, Anna Ślósarczyk WIĘCEJ

Żele krzemionkowe i organicznie modyfikowane żele krzemionkowe jako matryce dla substancji leczniczych

Magdalena Prokopowicz WIĘCEJ

Stabilność tabletki a skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku w różnych warunkach

Elwira Telejko WIĘCEJ

Radiofarmaceutyki peptydowe w diagnostyce i terapii

Joanna Michalik, Wojciech Kamysz WIĘCEJ

Choroba wrzodowa. Część III. Jak pomóc choremu środkami dostępnymi na receptę

Jan Tatarkiewicz WIĘCEJ

Choroba wrzodowa. Część II. Eradykacja Helicobacter pylori

Jan Tatarkiewicz WIĘCEJ

Szczepionki DNA

Arkadiusz Kazula WIĘCEJ

Wpływ przechowywania na parametry reologiczne i dostępność farmaceutyczną modelowych preparatów maściowych z chlorowodorkiem lub siarczanem morfiny

Grażyna Samczewska WIĘCEJ

Wpływ promieniowania mikrofalowego na lepkość roztworów niektórych substancji wielkocząsteczkowych

Hanna Bartylak, Roman Dobrucki, Barbara Jadach WIĘCEJ

Ocena właściwości reologicznych i dostępności farmaceutycznej maści z ketoprofenem

Jacek Borys, Iwona Piotrowska, Edmund Sieradzki WIĘCEJ

Formulacja przeciwzapalnych kropli do oczu o zwiększonej lepkości, solubilizowanych micelarnymi roztworami polietero-n-oli

Ewa Zawadzka WIĘCEJ

Wpływ wybranych substancji wielkocząsteczkowych na aktywność amfoterycyny B w kroplach do oczu

Roman Dobrucki, Katarzyna Zając WIĘCEJ

Szybkość uwalniania in vitro substancji leczniczej z czopków wyznaczona metodą spektrometrii UV-VIS i pierwszej pochodne

Małgorzata Stokrocka, Małgorzata Sznitowska, Maria Żebrowska WIĘCEJ

Wpływ glikolu propylenowego-1,2 na uwalnianie metronidazolu z żeli zawierających kompleks kwasu mlekowego z Eudragitem E-100

Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska WIĘCEJ

Zastosowanie wybranych substancji wypełniających w roli nośników niejonowych surfaktantów typu Rofam

Michał Nachajski, Marian Mikołaj Zgoda, Arkadiusz Matuszak WIĘCEJ

Wpływ wielkocząsteczkowych substancji pomocniczych na parametry fizykochemiczne oraz aktywność przeciwdrobnoustrojową tabletek do ssania z chlorheksydyną

Joanna Karolewska, Roman Dobrucki WIĘCEJ

Wykorzystanie metody NMR i spektroskopii w podczerwieni do badania tabletek flotacyjnych i bioadhezyjnych

Ryszard Sot, Kamil Witkowski, Bożenna Kwiatkowska, Edmund Sieradzki WIĘCEJ

Wpływ metody kompresji peletek na właściwości fizyczne tabletek i szybkość uwalniania chlorowodorku werapamilu

Rafał Łunio, Wiesław Sawicki, Przemysław Skoczeń WIĘCEJ

Spektroskopia Ramana w analizie farmaceutycznej

Jacek Żegliński WIĘCEJ

Elektrody jonoselektywne - znaczenie w analizie leków

Paweł Konieczyński WIĘCEJ

Wybrane techniki woltamperometrii inwersyjnej i cyklicznej w analizie substancji leczniczych

Bogdan Suchacz WIĘCEJ

Absorpcyjna spektrometria atomowa - nowoczesna metoda kontroli składu preparatów farmaceutycznych

Iwona Radecka WIĘCEJ

Statystyczne techniki wielowymiarowe w analizie farmaceutycznej

Marek Wesołowski WIĘCEJ

Żywienie a choroby wieku podeszłego

Agnieszka Stawarska, Andrzej Tokarz WIĘCEJ

Technologia otrzymywania tabletek niepowlekanych zawierających suchy wyciąg z kwiatu bzu czarnego

Zbigniew Marczyński, Kazimiera Henryka Bodek, Marian Mikołaj Zgoda WIĘCEJ

Wpływ lepkości podłoża hydrożelowego na dostępność farmaceutyczną ibuprofenu sodowego z modelowych stomatologicznych preparatów przeciwzapalnych

Justyna Kołodziejska WIĘCEJ

Ocena krytyczności parametrów sporządzania tabletek w analizie procesów technologicznych

Krzysztof Woyna-Orlewicz, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Zastosowanie spektrofotometrii w bliskiej podczerwieni NIR w kontroli i technologii produkcji leków

Marzena Jamrógiewicz WIĘCEJ

Elektroforeza kapilarna jako metoda analityczna popularna w laboratoriach farmaceutycznych

Kamila Padkowska, Christian Matschke, Bogusława Lorentz-Biedrzykowska Paweł Szymański, Elżbieta Mikiciuk-Olasik WIĘCEJ

Fosfonometoksyalkilowe analogi nukleotydów -współczesne leki przeciwwirusowe

Wiesława Karolczak WIĘCEJ

Zasady pracy z substancjami promieniotwórczymi

Maria Karpińska, Jacek Kapała WIĘCEJ

Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w organizmie dziecięcym i ich wpływ na skórę dziecka

Agnieszka Garncarzyk, Katarzyna Gojniczek, Piotr Kawka, Agata Pytel WIĘCEJ

Właściwości fizyczne kremów specyfikowych dla niemowląt i dzieci

Anna Kosior, Agnieszka Szcześniewska WIĘCEJ

Technologia sporządzania czopków i maści z zastosowaniem unguatora. Część II. Receptura maści

Andrzej Jankowski, Małgorzata Gadomska-Nowak, Lucyna Bułaś WIĘCEJ

Technologia sporządzania czopków i maści z zastosowaniem unguatora. Część I. Receptura czopków

Andrzej Jankowski, Małgorzata Gadomska-Nowak, Anna Stępniewska WIĘCEJ

Surowce pochodzenia naturalnego w terapii otyłości - wybrane aspekty. Część I

Danuta Sobolewska, Irma Podolak WIĘCEJ

Wytyczne opieki farmaceutycznej w Polsce

Agnieszka Skowron WIĘCEJ

Surowce roślinne w żywności i kosmetykach - nowe trendy

Jolanta Nazaruk WIĘCEJ

Metody otrzymywania olejków eterycznych

Monika Tomczykowa WIĘCEJ

Otrzymywanie wyciągów roślinnych i frakcji oczyszczonych

Monika Tomczykowa WIĘCEJ

Metody rozdrabniania surowców roślinnych

Michał Tomczyk WIĘCEJ

Zbiór i przechowywanie roślinnych surowców leczniczych

Monika Tomczykowa WIĘCEJ

Sporządzanie proszków recepturowych w kapsułkach żelatynowych

Brunon Woyczikowski, Marcin Płaczek, Renata Marszk WIĘCEJ

Trwałość fotochemiczna substancji leczniczych i gotowych postaci leków. Część II. Sposoby oceny fotowrażliwości leków i ochrony przed rozkładem

Jadwiga Mielcarek, Paweł Grobelny, Tomasz Osmałek WIĘCEJ

Wykorzystanie technologii cyfrowych w kształceniu farmaceutów. Część I. Internetowy system obsługi studentów

Sebastian Polak, Aleksander Mendyk, Miłosz Polak, Jerzy Brandys WIĘCEJ

Farmacja szpitalna w Polsce: system dystrybucji leków, produkcja, usługi i personel farmaceutyczny

Paweł Kozaczuk, Tomasz Słodownik, Elwira Telejko, Marta Słodownik WIĘCEJ

Chromatografia żelowa w oznaczaniu związków aktywnych biologicznie

Renata Gadzała-Kopciuch, Ewa Siemieniuk, Elżbieta Skrzydlewska, Bogusław Buszewski WIĘCEJ

Zasady doboru warunków elucji gradientowej i ich wykorzystanie do oznaczania leków

Agnieszka Augustyniak, Elżbieta Skrzydlewska WIĘCEJ

Zasady doboru fazy stacjonarnej i ruchomej w analizie chromatograficznej i ich wykorzystanie w analizie witamin hydrofobowych i hydrofilowych

Justyna Ostrowska, Elżbieta Skrzydlewska WIĘCEJ

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) - podstawowe elementy systemu chromatograficznego i wykorzystanie detektorów do oceny terapeutycznego działania katechin herbat

Wojciech Łuczaj, Elżbieta Skrzydlewska WIĘCEJ

Zastosowanie chromatografii gazowej w analizie farmaceutycznej

Jakub Jabłoński WIĘCEJ

Wykorzystanie technologii cyfrowych w kształceniu farmaceutów. Część II. E-duk@cja - system zdalnego nauczania

Sebastian Polak, Aleksander Mendyk, Miłosz Polak, Jerzy Brandys WIĘCEJ

Wpływ stresu oksydacyjnego na przemiany proteoglikanów tkankowych w przebiegu leczonej tiamazolem choroby Gravesa-Basedowa

Katarzyna Winsz-Szczotka, Katarzyna Komosińska-Vassev, Krystyna Olczyk WIĘCEJ

Wykorzystanie greliny w chorobach układu sercowo-naczyniowego oraz niektórych chorobach nowotworowych

Jacek Owczarek, Piotr Szcześniak, Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Możliwość wykorzystania greliny w farmakoterapii otyłości, anoreksji oraz cukrzycy

Jacek Owczarek, Piotr Szcześniak, Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Przegląd badań nad zastosowaniem wyciągów z aloesu w leczeniu cukrzycy

Agata Roge, Maria Warwas WIĘCEJ

Leki przeciwwymiotne

Halina Car WIĘCEJ

Mechanizmy regulujące perystaltykę układu pokarmowego

Zbigniew Ochocki, Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Najczęściej spotykane choroby nerek - zakażenia układu moczowego oraz kłębuszkowe zapalenia nerek

Joanna Małyszko, Jacek S. Małyszko WIĘCEJ

Przewlekła niewydolność nerek

Joanna Małyszko, Jacek S. Małyszko WIĘCEJ

Pyknogenol - ekstrakt z kory sosny przybrzeżnej w leczeniu i profilaktyce schorzeń układu krążenia

Rafał Bobiński WIĘCEJ

Wpływ preparatu kudzu na wyniki wybranych biochemicznych badań laboratoryjnych u osób przewlekle nadużywających alkoholu

Anna Leszczyńska, Tadeusz Woś, Anna Wiela-Hojeńska, Dariusz Maroszek, Jan Oszmiański, Przemysław Niewiński WIĘCEJ

Medycyna holistyczna - izopatia

Wiesława Lewgowd, Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Rośliny żródłem leku stomatologicznego

Krzysztof Jędrzejko, Michał Maniara WIĘCEJ

Problemy związane z wykorzystaniem leków gotowych (tabletek lub kapsułek) do sporządzania płynnych doustnych leków recepturowych

Leszek Marszałł, Małgorzata Sznitowska WIĘCEJ

Środki uspokajające i nasenne - globalne dane o produkcji i spożyciu oraz próba komentarza

Witold Wieniawski WIĘCEJ

Wpływ terpenów jako promotorów sorpcji na przezskórne przenikanie leków

Janusz Pluta, Olga Królicka WIĘCEJ

Modele farmakokinetyczne. Farmakokinetyka podania doustnego leków oraz wielokrotne podanie leku

Michał J. Markuszewski, Paweł Wiczling, Roman Kaliszan WIĘCEJ

Dostępność biologiczna i ocena biorównoważności

Michał J. Markuszewski, Małgorzata Waszczuk-Jankowska WIĘCEJ

Losy leku w ustroju - wybrane zagadnienia

Ewa Chabielska, Adrian Stankiewicz WIĘCEJ

Polimorfizm genetyczny w optymalizacji leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów

Tomasz Rudaś, Marek Droździk WIĘCEJ

Zastosowanie fotosensybilizatorów porfirynoidowych w terapii fotodynamicznej

Tomasz Gośliński, Joanna Sokołowska, Stanisław Sobiak WIĘCEJ

Reklama w aptece - stan prawny oraz aspekt etyczny

Agnieszka Zimmermann, Wiesława Stożkowska WIĘCEJ

Leczenie w parazytozach pierwotniakowych

Danuta Prokopowicz, Tadeusz Wojciech Łapiński, Henryka Mięgoć WIĘCEJ

Łuszczyca - możliwości lecznicze

Stanisława Bielecka-Grzela, Adam Klimowicz, Agnieszka Markowska WIĘCEJ

Farmakoterapia bakteryjnych zakażeń skóry

Alicja Budak WIĘCEJ

Układ endokannabinoidowy: charakterystyka, działanie i perspektywy zastosowań klinicznych

Bogdan Szukalski WIĘCEJ

Współczesne standardy leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej

Ewelina Dziurkowska, Paweł K. Zarzycki WIĘCEJ

Znaczenie IV fazy badań klinicznych w ocenie bezpieczeństwa nowych leków

Magdalena Rucińska, Izabela Fraj, Justyna Truszyńska, Dorota Górska WIĘCEJ

Porównanie wpływu atorwastatyny i ciprofibratu na stężenie CRP, fibrynogenu, kwasu moczowego i glukozy u pacjentów z zespołem metabolicznym

Marlena Broncel, Magdalena Balcerak, Julita Chojnowska-Jezierska WIĘCEJ

Likopen - naturalny karotenoid niezbędny dla zdrowia i urody

Maciej Rutkowski, Krzysztof Grzegorczyk, Adam Stefańczyk WIĘCEJ

Teophrastos z Eresos

Zbigniew Bela WIĘCEJ

Rynek farmaceutyczny osiemnastowiecznej Europy na podstawie korespondencji rodziny Mozartów

Joanna Nieznanowska WIĘCEJ

Maria Skłodowska-Curie, Alicja Dorabialska, Zofia Jerzmanowska - wspólna nić historii

Elżbieta Budzisz, Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Hygieja w ikonografii farmaceutycznej na przykładzie zbiorów Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Agnieszka Rzepiela WIĘCEJ

Skorowidz 2006

Skorowidz 2006 WIĘCEJ