EDITIONS

Rok
Lista numerów

Surowce ilaste w farmacji, terapii upiększającej i kosmetologii

Alicja Rapacz-Kmita, Piotr Wyszomirski WIĘCEJ

Technologia otrzymywania tabletek niepowlekanych zawierających suchy wyciąg z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense L.) oraz wodoroasparaginian cynku przy użyciu wybranych polisacharydów

Zbigniew Marczyński WIĘCEJ

Pochodne tiazolidynodionów w leczeniu cukrzycy typu 2

Tamara Raińska-Giezek, Karolina Kłoda, Paweł Kawalec, Andrzej Kusak, Andrzej Pawlik WIĘCEJ

Bewacizumab (Avastin) w leczeniu wysiękowej postaci związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki (AMD)

Katarzyna Antoniak, Jerzy Z. Nowak WIĘCEJ

Metody dezynfekcji i sterylizacji

Wiesława Karolczak WIĘCEJ

Polimery kwasu poliakrylowego jako nowoczesne substancje pomocnicze stosowane w produkcji środków farmaceutycznych podawanych na skórę, zawiesin i bioadhezyjnych postaci o przedłużonym działaniu

Marian Mikołaj Zgoda, Justyna Kołodziejska WIĘCEJ

Polimorfizm cytochromu P-450

Jadwiga Skrętkowicz, Mariola Rychlik-Sych WIĘCEJ

Metabolizm leków

Mariola Rychlik-Sych, Jadwiga Skrętkowicz WIĘCEJ

Stosowanie leku off-label - aspekt prawny

Agnieszka Zimmermann, Rafał Zimmermann WIĘCEJ

Potrzeba standaryzacji praktyki farmaceutycznej

Ewa Tomerska-Kowalczyk, Agnieszka Skowron WIĘCEJ

Statystyczna analiza danych. Część 1. Analiza wariancji ANOVA dla klasyfikacji pojedynczej

Dominik M. Marciniak, Andrzej Dryś, Janusz Pluta WIĘCEJ

Aspekty technologiczne otrzymywania peletek metodą ekstruzji i sferonizacji w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych

Wiesław Sawiski, Przemysław Skoczeń WIĘCEJ

Starzenie pamięci

Halina Car WIĘCEJ

Alergiczny nieżyt nosa - objawy, patomechanizm, diagnostyka i leczenie

Wanda Balińska-Miśkiewicz WIĘCEJ

Wpływ wybranych klas substancji pomocniczych i metody tabletkowania na rozpuszczalność i dostępność farmaceutyczną chlorowodorku drotaweryny z modelowych produktów farmaceutycznych w warunkach In vitro

Grzegorz Dołęga, Marian Mikołaj Zgoda WIĘCEJ

Zastosowanie solubilizacji hydrotropowej i micelarnej w celu poprawy dostępności farmaceutycznej NLPZ - środków leczniczych z II klasy BCS

Michał Nachajski, Marian Mikołaj Zgoda WIĘCEJ

Opracowanie modelowych przeciwzapalnych kropli do oczu z zastosowaniem hialuronianu sodu

Ewa Zawadzka WIĘCEJ

Wpływ dendrymerów klasy PAMAM na przeżywalność fibroblastów skóry ludzkiej oraz komórek raka piersi MCF-7 i MDA-MB-231

Katarzyna Winnicka WIĘCEJ

Salicylan sodu jako substancja przyspieszająca uwalnianie ze stałych postaci leku na przykładzie dimenhydraminy

Stefan Piechocki, Roman Dobrucki WIĘCEJ

Tabletki szybko rozpadające się w jamie ustnej zawierające stałe rozproszenia ibuprofenu

Anna Krupa, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Wpływ olejków eterycznych, alkoholu 1,4-dichlorobenzylowego oraz chlorku cetylopirydyniowego na działanie przeciwdrobnoustrojowe mieszaniny chlorheksydyny i salicylanu choliny w tabletkach do ssania.

Joanna Karolewska, Katarzyna Zając, Roman Dobrucki WIĘCEJ

Uwalnianie paracetamolu z czopków zawierających lecytynę - wpływ metody sporządzania czopków

Małgorzata Stokrocka, Małgorzata Sznitowska WIĘCEJ

Zastosowanie modelu hodowli pierwotnych komórek nabłonka przedniego rogówki wołowej do badań przenikania substancji leczniczych w warunkach in vitro

G. Sygitowicz, T. Stawarski, D. Zapolska-Downar WIĘCEJ

Wpływ chlorku benzalkoniowego na dostępność farmaceutyczną maleinianu tymololu

Iwona Malina, Edmund Sieradzki WIĘCEJ

Wpływ substancji rozsadzających na szybkość uwalniania teofiliny

Tomasz Słodownik, Mirosława Dulko, Małgorzata Sznitowska WIĘCEJ

Biofarmaceutyczny system klasyfikacji (BCS) jako nowoczesna metoda oceny właściwości fizykochemicznych i farmakokinetycznych środków leczniczych

Marcin Woskowicz WIĘCEJ

Data analysis. part 2. Linear regression and correlation

Dominik M. Marciniak, Andrzej Dryś, Janusz Pluta WIĘCEJ

Tabletki - metody i mechanizm wytwarzania. Część I.

Rafał Łunio, Wiesław Sawicki WIĘCEJ

Alergie pokarmowe i możliwości ich leczenia

Teresa Frąckowiak WIĘCEJ

Analiza kosztów leczenia szpitalnego

Dominik Dziurda WIĘCEJ

NARODOWOŚCI FARMACEUTÓW W GUBERNIACH WILEŃSKIEJ I KOWIEŃSKIEJ W KOŃCU XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU

DR. VILMA GUDIEN, DR. ALMANTAS BAGDONAVIČIUS WIĘCEJ

Drugi Ogólnopolski Przegląd Prac Magisterskich z zakresu Historii Farmacji Historia farmacji

Beata Wysakowska WIĘCEJ

Innowacyjność farmaceutyczna i ustawodawstwo "III Forum Farmacji Przemysłowej" Kościelisko 2007 Część 2. Innowacyjność farmaceutyczna i własność przemysłowa

Witold Wieniawski WIĘCEJ

Zalecenia żywieniowe w chorobie oparzeniowej

Antoni Szymański, Jan Hołyński, Radosław Ziemba, Ewa Ziemba WIĘCEJ

Wpływ przewlekłego podawania leków antydepresyjnych na aktywność układów opioidowych

Krystyna Cegielska, Helena E. Makulska-Nowak, Stanisław W. Gomułka WIĘCEJ

Kwas foliowy w zdrowiu i chorobie

Hanna Czeczot, Aleksandra Grochowska WIĘCEJ

Ulotka o leku dla pacjenta - zalecenia, oczekiwania, rzeczywistość

Maria Wójcik-Jawień, Małgorzata Sokal WIĘCEJ

Statystyczna analiza danych. Część III. Analiza błędów pomiarowych.

Andrzej Dryś, Dominik M. Marciniak, Janusz Pluta WIĘCEJ

Farmakoterapia chorób reumatycznych

Teresa Frąckowiak WIĘCEJ

Zatrucia pokarmowe w Polsce. Epidemiologia, klinika i współczesne możliwości terapeutyczne

Monika Pazdan-Simon, Katarzyna Fleischer, Jolanta Zuwała-Jagiełło, Joanna Górka, Krzysztof Simon WIĘCEJ

Problemy diagnostyki i terapii chorób otępiennych

Paweł Szymański, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Agnieszka Janik WIĘCEJ

Stres oksydacyjny a cukrzyca. Część I. Rola stresu oksydacyjnego w cukrzycy i rozwoju jej powikłań

Agnieszka Piwowar WIĘCEJ

Metaloproteinazy w patogenezie i leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

Agnieszka Lener WIĘCEJ

Neurotoksyczność metamfetaminy - morfologiczne i molekularne zmiany w mózgu

Bogdan Szukalski WIĘCEJ

Bezpieczeństwo stosowania witaminy D a ryzyko działań niepożądanych

Adrian Horoszko, Ewa Niedzielska, Edyta Gronowicz WIĘCEJ

Transfekcja in vivo komórek nowotworowych L1 za pomocą niewirusowych preparatów genowych

Maciej Małecki, Magdalena Szczerbatko, Przemysław Janik WIĘCEJ

Problemy diagnostyki i terapii chorób otępiennych

Paweł Szymański, Elżbieta Mikiciuk-Olaskik, Agnieszka Janik WIĘCEJ

Oczyszczanie powietrza

Wiesława Karolczak WIĘCEJ

Oczyszczanie wody

Wiesława Karolczak WIĘCEJ

Diagnostyka obrazowa wczoraj i dziś

Anna Chodorowska WIĘCEJ

Atopowe zapalenie skóry - obraz kliniczny, patomechanizm i postępowanie terapeutyczne

Wanda Balińska-Miśliewicz WIĘCEJ

Opatrunku hydrożelowe do leczenia oparzeń

Radosław A. Wach, Alicja K. Olejnik, Dominik Kik, Janusz M. Rosiak WIĘCEJ

Stres oksydacyjny a cukrzyca. Część II. Biomarkery oceniające nasilenie stresu oksydacyjnego

Agnieszka Piwowar WIĘCEJ

W cieniu kwitnącego migdałowca - znaczenie lecznicze wiosennych roślin biblijnych

Dagmara Sztaba WIĘCEJ

Zastosowanie dimetylosulfotlenku oraz heksametylodisiloksanu jako modyfikatorów faz ruchomych w TLC

Joanna Nowakowska WIĘCEJ

Metody elektroanalityczne - miareczkowanie potencjometryczne i amperometryczne

Zbigniew Sztuba WIĘCEJ

Nowoczesne postaci leków do oczu

Katarzyna Winnicka, Anna Czajkowska-Kośnik WIĘCEJ

Współczesne możliwości wczesnego rozpoznawania i leczenia farmakologicznego choroby niedokrwiennej serca

Ewa Żurawska-Płaksej, Agnieszka Piwowar, Maria Warwas WIĘCEJ

Alergie - choroby cywilizacyjne XXI wieku. Opieka farmaceutyczna.

Sławomir Białek, Katarzyna Białek-Gosk WIĘCEJ

STRES OKSYDACYJNY A CUKRZYCA. CZĘŚĆ III - AKTUALNE MOŻLIWOŚCI FARMAKOTERAPII W OGRANICZANIU STRESU OKSYDACYJNEGO

AGNIESZKA PIWOWAR, EWA ŻURAWSKA-PŁAKSEJ, MARIA WARWAS WIĘCEJ

WSPÓŁCZESNE ZASTOSOWANIE PORFIRYN W ANALIZIE FARMACEUTYCZNEJ ORAZ W MEDYCYNIE

JOANNA NOWAKOWSKA WIĘCEJ

FARMAKOEKONOMIKA I GOSPODARKA LEKIEM W PRAKTYCE WYBRANYCH SZPITALI

Rafał Staszewski, Andrzej Tykarski, Angelika Staszewska WIĘCEJ

OCENA WIEDZY PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM I CUKRZYCĄ

AGNESZKA SKOWRON, JUSTYNA DYMEK, JERZY BRANDYS WIĘCEJ

SPEKTROSKOPIA REFLEKSYJNA W PODCZERWIENI (ATR FTIR) W ASPEKCIE BADAŃ TRWAŁOŚCI LEKU

MARZENA JAMRÓGIEWICZ, JERZY ŁUKASIAK WIĘCEJ

NOWE STRATEGIE W BADANIU PROFILU ZANIECZYSZCZEŃ SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH

ELŻBIETA U. STOLARCZYK, ANDRZEJ KUTNER WIĘCEJ

MONITORING MIKROBIOLOGICZNY ŚRODOWISKA PRODUKCJI LEKÓW

ZYGMUNT MUSZYŃSKI, MGR MAGDALENA RATAJCZAK WIĘCEJ

ZAKAŻENIA SZPITALNE

MAŁGORZATA BULANDA WIĘCEJ

HARMONIZACJA MONOGRAFII FARMAKOPEALNYCH DOTYCZĄCYCH BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO PRODUKTÓW NIEJAŁOWYCH I ICH KATEGORYZACJI.

STEFAN TYSKI, JOLANTA ZAJDEL-DĄBROWSKA WIĘCEJ

OPRACOWANIE MODELOWYCH PRZECIWZAPALNYCH KROPLI DO OCZU Z ZASTOSOWANIEM HIALURONIANU SODU

EWA ZAWADZKA WIĘCEJ

ANTYBIOTYKI W LEKACH RECEPTUROWYCH

Małgorzata Zdzieborska, Ewa Siedlecka WIĘCEJ

METODY BADANIA JAŁOWOŚCI I CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ LEKÓW

ZYGMUNT MUSZYŃSKI, MAGDALENA RATAJCZAK WIĘCEJ

BIOLOGICZNA ROLA FOSFOLIPAZ

MARIA SZUMIŁO, IWONNA RAHDEN-STAROŃ WIĘCEJ

JASKRA - PATOFIZJOLOGIA I LECZENIE CZĘŚĆ I. PATOFIZJOLOGIA JASKRY I OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA LEKÓW

PATRYCJA KRZYŻANOWSKA-BERKOWSKA, DOROTA SZUMNY, MARTA MISIUK-HOJŁO, EWA CHLEBDA, ADAM SZELĄG WIĘCEJ

Polscy farmaceuci jako toksykolodzy sądowi w okresie zaborów

Karolina Zamiara WIĘCEJ

Właściwości związków biologicznie aktywnych zawartych w owocach aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa Elliot)

Joanna Sikora, Magdalena Markowicz WIĘCEJ

Rośliny i surowce aromatyczne Polski i Maroka ze szczególnym uwzględnieniem roślin olejkowych - współczesne zastosowanie w medycynie i kosmetyce

Krzysztof Jędrzejko, Adil Hilmi WIĘCEJ

Kurza cystatyna jako białko modelowe w medycynie

Krzysztof Gołąb, Andrzej Horowski, Maria Warwas WIĘCEJ

Badanie tożsamości kwasu ursodeoksycholowego w wybranych preparatach farmaceutycznych techniką NP-TLC

Małgorzata Dołowy WIĘCEJ

Ocena jakości życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2

Agnieszka Skowron, Wioletta Turska WIĘCEJ

Suplementy diety

Beata Ulewicz-Magulska, Michalina Baranowska, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Choroby zakaźne wieku dziecięcego - aktualne problemy kliniczne

Magdalena Figlerowicz WIĘCEJ

Jaskra - patofizjologia i leczenie. Część II. Leki pierwszego rzutu stosowane w terapii jaskry.

Dorota Szumny, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, Marta Misiuk-Hojło, Ewa Chebda, Marek Szaliński, Adam Szeląg WIĘCEJ

Hormonalna terapia zastępcza - skuteczność i bezpieczeństwo w świetle badań klinicznych

Barbara Filipek WIĘCEJ

Problematyka technologii pigułek na łamach Wiadomości farmaceutycznych w latach 20. i 30. XX wieku

Elżbieta Rutkowska WIĘCEJ

Cetuksymab - przeciwciało monoklinalne w terapii celowanej zaawansowanego raka jelita grubego

Maria Jarecka, Piotr Borowicz WIĘCEJ

Ocena wybranych aspektów działalności aptek internetowych w Polsce

Agnieszka Skowron, Marcin Snoch WIĘCEJ

Patofizjologia i leczenie zaparć

Radosław Kempiński WIĘCEJ

Ludzki wirus cytomegalii - niechciany towarzysz życia

Magdalena Figlerowicz WIĘCEJ

Jaskra - patofizjologia i leczenie. Część III. Leki drugiego rzutu stosowane w terapii jaskry

Dorota Szumny, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, Marta Misiuk-Hojło, Ewa Chlebda, Marek Szaliński, Adam Szeląg WIĘCEJ

Badania kliniczne z udzialem dzieci

Urszula Kurczewska, Beata Welk-Piela, Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Mgr Czesław Fink-Finowicki - jeden z organizatorów Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku

Zbigniew Kamiński, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Ocena struktury i poziomu użytkowania leków stosowanych w terapii astmy

Justyna Szymańska WIĘCEJ

Wpływ doustnych leków hipoglikemizujących na aktywność katepsyny B w granulocytach obojętnochłonnych

Agnieszka Piwowar, Maria Knapik-Kordecka, Maria Warwas WIĘCEJ

Aktywność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna wybranych kompleksów metali z zasadami Schaffa

Krystian Kara, Elżbieta Budzisz WIĘCEJ

Wykorzystanie tlenku azotu oraz jego donorów w celach terapeutycznych

Lucyna Korzycka, Barbara Korzycka-Zaborowska WIĘCEJ

Leczenie inhalacyjne dzieci w astmie - przegląd inhalatorów

Magdalena Jasińska, Urszula Kurczewska, Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Właściwości farmakologiczne pentoksyfiliny i jej metabolitów

Karolina Stachura, Elżbieta Pękala, Henryk Marona WIĘCEJ

Biegunka - patofizjologia i leczenie

Radosław Kempiński WIĘCEJ

Doustne postacie leków stosowanych u dzieci

Urszula Kurczewska, Mirosław Szeligowski, Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Bioaktywne składniki mleka

Hanna Czeczot, Grażyna Cichosz WIĘCEJ

Biblijne bakalie - znaczenie historyczne, symbolika, właściwości użytkowe i zastosowanie w farmacji

Dagmara Sztaba WIĘCEJ

Opracowanie przeciwzapalnych i nawilżających kropli do oczu z zastosowaniem polimeru bioadhezyjnego (hyfroksypropylometylocelulozy)

Ewa Zawadzka WIĘCEJ

Substancje o właściwościach przeciwbakteryjnych stosowane w zakażeniach gałki ocznej i powiek

Katarzyna Antoniak WIĘCEJ

Żywienie pozajelitowe. Część III. Zasady sporządzania i stabilność mieszanin odżywczych

Maria Ciszewska-Jędrasik WIĘCEJ

Żywienie pozajelitowe. Część II. Preparaty stosowane w żywieniu pozajelitowym

Maria Ciszewska Jędrasik WIĘCEJ

Żywienie pozajelitowe. Część I. Planowanie żywienia pozajelitowego

Maria Ciszewska-Jędrasik WIĘCEJ