EDITIONS

Rok
Lista numerów

Deklaracja dotycząca wersji pierwotnej

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne WIĘCEJ

Wykorzystanie technik chromatograficznych i elektroforetycznych w analizie substancji i preparatów farmakopealnych

Radosław J. Ekiert, Jan Krzek, Paulina Cholewa WIĘCEJ

Spektroskopia NMR w nowoczesnej farmacji i medycynie – znaczenie i przykłady wykorzystania. Część 1

Jacek Kujawski, Radosław Kujawski WIĘCEJ

Wymagania dotyczące produkcji i kontroli białek rekombinowanych – substancji czynnej biotechnologicznych produktów leczniczych

Jadwiga Dudkiewicz Wilczyńska, Iza Książek WIĘCEJ

Czynniki żywieniowe i pozażywieniowe wpływające na działanie leków

Joanna Suliburska, Barbara Chiniewicz WIĘCEJ

Kozieradka pospolita – źródło związków o aktywności hormonalnej?

Barbara Król-Kogus, Mirosława Krauze-Baranowska WIĘCEJ

Surowce roślinne w Farmakopeach Polskich I-VIII

Paulina Znajdek-Awiżeń, Irena Matławska, Mirosława Krauze-Baranowska WIĘCEJ

Regulacje legislacyjne i pozalegislacyjne reklamy produktów leczniczych Rx w Polsce, Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych – analiza porównawcza

Aleksandra Czerw, Urszula Religioni WIĘCEJ

Postępy w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Część 1. Patofizjologia nadciśnienia tętniczego i obecne standardy leczenia

Łukasz Dobrek, Piotr J. Thor WIĘCEJ

Zastosowanie metody spektrofotometrii do oznaczania paracetamolu w tabletkach

Alina Pyka, Małgorzata Dołowy, Katarzyna Bober WIĘCEJ

Warunki wytwarzania leków recepturowych

Magdalena Ratajczak, Jolanta Długaszewska, Maria Ciupińska WIĘCEJ

Kontrola dawek substancji leczniczych w lekach recepturowych. Część 1

Monika Gajewska, Eliza Wolska, Marcin Płaczek, Małgorzata Sznitowska WIĘCEJ

Promieniowanie terahercowe w naukach farmaceutycznych

Bożena Karolewicz, Edward F. Pliński, Agata Górniak, Artur Owczarek, Karol Nartowski, Janusz Pluta, Bogusław Fuglewicz, Stanisława Plińska, Przemysław P. Jarząb, Kacper Nowak, Michał J. Walczakowski, Łukasz Augustyn WIĘCEJ

Charakterystyka wybranych metod analizy termicznej stosowanych we wspołczesnej analizie i technologii farmaceutycznej

Marcin Skotnicki, Marta Kaźmierska, Marek Pyda WIĘCEJ

Spektroskopia Ramana skutecznym narzędziem w technologii farmaceutycznej

Marzena Jamrógiewicz, Zuzanna Nietupska, Wiesław Sawicki WIĘCEJ

Fizykochemiczne właściwości substancji leczniczej w formie krystalicznej i amorficznej w technologii stałej postaci leku

Przemysław Łepek, Piotr Marszałł, Aleksandra Peplińska, Wiesław Sawicki WIĘCEJ

Jubileusz 80. urodzin mgr farm. Ireny Kałłaur

WIĘCEJ

Zastosowanie preparatów z bluszczem pospolitym (Hedera helix) w leczeniu schorzeń układu oddechowego

Katarzyna Basista WIĘCEJ

Wartość badań morfologicznych w ocenie jakości roślinnych surowców przyprawowych i leczniczych

Dorota Smolińska, Sonia Niemiec, Janina Wąs, Radosław Balwierz, Marzena J. Kiryk, Jacek Drobnik, Barbara Bacler-Żbikowska WIĘCEJ

Ekonomiczne konsekwencje importu równoległego na rynku farmaceutycznym na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej

Aleksandra Czerw, Urszula Religioni WIĘCEJ

Analiza populacji osób realizujących recepty na leki refundowane, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne sprawozdawanych do Narodowego Funduszu Zdrowia przez apteki ogólnodostępne w 2010 r.

Andrzej Śliwczyński, Melania Brzozowska, Tomasz Czeleko, Jacek Paszkiewicz WIĘCEJ

Zastosowanie mikrotomografii rentgenowskiej do analizy pęcznienia i hydratacji zachodzących w matrycowych postaciach leku o przedłużonym działaniu

Jolanta Klaja, Anna Przelaskowska, Przemysław Dorożyński, Piotr Kulinowski WIĘCEJ

Deklaracja dotycząca wersji pierwotnej

PTFarm WIĘCEJ

Jak pielęgnować i leczyć skórę atopową?

Beata Stanisz, Katarzyna Regulska WIĘCEJ

Leki przeciwgrzybicze pochodne azolu

Katarzyna Dettlaff, Barbara Marciniec WIĘCEJ

Fibraty a cukrzyca typu 2

Małgorzata Knapik-Czajka, Anna Goździalska, Jagoda Drąg, Jerzy Jaśkiewicz WIĘCEJ

Nowoczesna farmakoterapia cukrzycy w ciąży – diagnostyka, samokontrola, leczenie dietą, insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi

Magdalena Jastrzębska-Więsek, Anna Partyka, Anna Wesołowska WIĘCEJ

Mgr farm. Wiesław Fusek (1912–2011)

Jadwiga Brzezińska WIĘCEJ

Farmaceutyczne StRuNy 2011

Michał Nowak, Sebastian Lijewski, Tomasz Gośliński, Stanisław Sobiak WIĘCEJ

Narkolepsja – obraz kliniczny i terapia

Jolanta B. Zawilska, Laura Muñoz-Jackowska, Agata Woldan-Tambor WIĘCEJ

Wykrywanie dopingu erytropoetyną i jej analogami

Paweł Kaliszewski, Andrzej Pokrywka, Dorota Kwiatkowska, Zbigniew Szyguła, Jan Pachecka WIĘCEJ

Jad pszczeli – cenne źródło związków farmakologicznie czynnych

Jan Matysiak, Joanna Matysiak, Zenon J. Kokot WIĘCEJ

Ocena naturalnych zasobów roślin naczyniowych na terenie ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych: Park miejski Knurów, Park Szczygłowice koło Knurowa i Czerwionka-Dębieńsko Las, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków leczniczych (Rybnicki Okręg Węglowy)

Krzysztof Jędrzejko, Arkadiusz Nikiel WIĘCEJ

Ocena efektywności opieki farmaceuty nad chorym z astmą oskrzelową. Część 3. Rola farmaceuty w przekazywaniu wiedzy o chorobie i opiece nad pacjentem

Anna Kijewska, Mariola Drozd, Anna Zeliasz WIĘCEJ

dotycząca wersji pierwotnej

deklaracja WIĘCEJ

Technologie otrzymywania mikrokapsułek

Marta Przybysławska, Katarzyna Winnicka WIĘCEJ

Surowce roślinne jako składniki suplementów diety

Dorota Gajdzis-Kuls, Olga Olszowska, Karina Modrzewska, Wojciech Dymowski WIĘCEJ

Status prawny leku roślinnego i suplementów diety

Beata Ulewicz-Magulska, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Prawa pacjenta w aptece

Agnieszka Zimmermann, Rafał Zimmermann WIĘCEJ

Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami „Komentarz do ustawy o prawie farmaceutycznym”

Elżbieta Nowakowska WIĘCEJ

Historia Farmacji na Przeglądzie Prac Magisterskich

Anna Trojanowska WIĘCEJ

Józef Jan Celiński – współtwórca akademickiego nauczania farmacji i chemii w Warszawie

Edmund Sieradzki, Bożenna Kwiatkowska WIĘCEJ

Pisa Iridis – groszki kosaćcowe, dawny środek ropopędny

Jacek Drobnik WIĘCEJ

Regulacje legislacyjne i pozalegislacyjne promocji sprzedaży na rynku farmaceutycznym w Polsce, Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych – analiza porównawcza

Aleksandra Czerw, Urszula Religijni WIĘCEJ

Etiologia, profilaktyka i leczenie pieluszkowego zapalenia skóry

Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak WIĘCEJ

Postępy w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Część 2. Związki działające na układ RAA, endotelinowy i peptydów natriuretycznych

Dobrek Łukasz, Piotr J. Thor WIĘCEJ

Przypadki off label use i orphan drugs w recepturze aptecznej. Część 1. Płynne postaci leku

Artur Redliński, Tomasz Czekaj, Marcin Ciszewski WIĘCEJ

dotycząca wersji pierwotnej

deklaracja WIĘCEJ

Terapia fotodynamiczna: stosowane leki i perspektywy. Część 2. Teksafiryny, ftalocyjaniny, porfirazyny i inne

Łukasz Sobotta, Michał Kryjewski, Alicja Sarzyńska, Tomasz Gośliński, Jadwiga Mielcarek WIĘCEJ

Terapie przyszłości – proleki

Agnieszka B. Olejniczak, Jolanta B. Zawilska WIĘCEJ

Interferony i ich nowe preparaty

Tadeusz Głąbski, Jerzy Mikołajczyk, Dariusz Kurzynoga, Dorota Rusek WIĘCEJ

Zapobieganie i leczenie zespołu lizy guza nowotworowego

Adam Sikora, Irena Oszczapowicz WIĘCEJ

Sekcja Naukowej Informacji o Leku PTFarm w 2011 roku – konferencja tematyczna

Witold Musiał WIĘCEJ

80-lecie nauki o żywności i żywieniu człowieka na Uniwersytecie Jagiellońskim

Katarzyna Babicz, Paweł Zagrodzki, Zofia Zachwieja, Henryk Bartoń, Maria Fołta, Paweł Paśko, Joanna Chłopicka WIĘCEJ

Tworzenie Wydziału Farmacji na Uniwersytecie Łódzkim po 1945 roku

Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Erlotynib – rola w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP)

Adam Sikora, Irena Oszczapowicz WIĘCEJ

Antybiotyki antracyklinowe w chemioterapii nowotworów

Joanna Nowakowska, Piotr Pikul, Krzesimir Ciura WIĘCEJ

Zjawisko nadużywania leków wśród młodzieży akademickiej

Marlena Krawczyk, Sylwia Mojsym, Mariola Drozd WIĘCEJ

Przygotowywanie płynów infuzyjnych w aptece szpitalnej za pomocą mieszalnika MM12®

Eliza Główka, Alina Górecka, Witold Jucha, Anna Klisowska, Maciej Stawny, Justyna Zamarska WIĘCEJ

dotycząca wersji pierwotnej

deklaracja WIĘCEJ

Zastosowanie modyfikowanych krzemionkowych materiałow mezoporowatych jako nośnikow w systemach dostarczania substancji leczniczych

Michał Moritz, Małgorzata Geszke-Moritz WIĘCEJ

Sztuczne płyny łzowe – zastosowanie w zespole suchego oka. Część 1

Ewa Zawadzka WIĘCEJ

The safe use of ultraviolet solar radiation

Aleksander A. Kubis WIĘCEJ

Nowe wskazania terapeutyczne dla znanych leków

Dorota Rusek, Dariusz Kurzynoga, Tadeusz Głąbski, Jerzy Mikołajczyk WIĘCEJ

To niezwykły tomik

Jan Majewski WIĘCEJ

Działalność Oddziału Łodzkiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 2011 roku

Urszula Kurczewska WIĘCEJ

Kontrola produktow leczniczych – wpływ ustawodawstwa Unii Europejskiej. Forum Farmacji Przemysłowej – Łodź 2011

Witold Wieniawski WIĘCEJ

Siarkowodor – mechanizm, profil działania oraz perspektywy we wspołczesnej farmakoterapii nowo odkrytego mediatora

Dawid Panek WIĘCEJ

Fidaksomycyna – nowy skuteczny antybiotyk w terapii zakażeń Clostridium difficile

Tadeusz Głąbski, Jerzy Mikołajczyk, Dariusz Kurzynoga, Dorota Rusek WIĘCEJ

PA 824 – rewolucja w terapii gruźlicy

Joanna Nowakowska, Piotr Pikul, Krzesimir Ciura WIĘCEJ

Suchy ekstrakt z kłącza pluskwicy groniastej Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. w stałej doustnej postaci leku

Zbigniew Marczyński, Marian Mikołaj Zgoda, Kazimiera Henryka Bodek WIĘCEJ

Nowe aspekty wytwarzania maści recepturowych

Aldona Maciejewska, Magdalena Kwiecień, Wiesław Figiel, Barbara Tal-Figiel WIĘCEJ

Nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 – dlaczego niezbędne?

Małgorzata Berezińska, Anna Wiktorowska-Owczarek, Jerzy Z. Nowak WIĘCEJ

Terapia fotodynamiczna: stosowane leki i perspektywy. Część 3. Terapia środmiąższowa i nośniki leku

Łukasz Sobotta, Michał Kryjewski, Alicja Sarzyńska, Tomasz Gośliński, Jadwiga Mielcarek WIĘCEJ

Postępy w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Część 3. Inne związki o aktywności hipotensyjnej

Łukasz Dobrek, Piotr J. Thor WIĘCEJ

Tabletki rozpadające się w jamie ustnej. Technologie otrzymywania

Magdalena Wróblewska, Katarzyna Winnicka WIĘCEJ

Agnieszka Zimmerman: Apteka jako ośrodek świadczący opiekę farmaceutyczną

Kazimierz Głowniak WIĘCEJ

Codzienne smakowanie życia

Jan Majewski WIĘCEJ

Regulacje legislacyjne i pozalegislacyjne sponsoringu na rynku farmaceutycznym w Polsce, Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych – analiza porownawcza

Aleksandra Czerw, Urszula Religioni WIĘCEJ

Hydrożele

Maria Szcześniak, Janusz Pluta WIĘCEJ

Aktualne trendy w zastosowaniach biomedycznych inteligentnych polimerow

Tomasz Osmałek, Anna Froelich WIĘCEJ

Modyfikowane polimery jonowe w technologii postaci leku

Aleksander A. Kubis WIĘCEJ

Substancje pomocnicze wykorzystywane do otrzymywania tabletek rozpadających się w jamie ustnej metodą tabletkowania bezpośredniego. Cz. I. Substancje rozsadzające

Aleksandra Amelian, Katarzyna Winnicka WIĘCEJ

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia ludzi jako priorytet prawa kosmetycznego

Agnieszka Zimmermann, Marcin Marszałł, Marta Piskunowicz WIĘCEJ

Postępy w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Część 4. Stymulacja baroreceptorow tętniczych jako pozafarmakologiczna możliwość leczenia nadciśnienia tętniczego opornego na polifarmakoterapię

Łukasz Dobrek, Piotr J. Thor WIĘCEJ

Współczesna farmakoterapia bolu neuropatycznego

Juliusz Kosel, Urszula Kościuczuk, Andrzej Siemiątkowski WIĘCEJ

Mgr farm. Anna Szlagowska

WIĘCEJ

Sztuczne płyny łzowe – zastosowanie w zespole suchego oka. Część 2

Ewa Zawadzka WIĘCEJ

Opodatkowanie Reklamy Leków

Tomasz Hermanowski, Aleksandra Drozdowska WIĘCEJ

Produkty glikacji w organizmie jako cel leczenia nefropatii cukrzycowej

Maria Warwas, Agnieszka Piwowar, Michał Masztalerz WIĘCEJ

Rola kanałów potasowych hERG w procesie projektowania nowych leków

Marek Bajda WIĘCEJ

Metody stosowane w oznaczeniach aktywności nowych związków hamujących powstawanie i agregację beta amyloidu

Natalia Guzior, Michalina Ignasik, Barbara Malawska WIĘCEJ

Związki o działaniu antyoksydacyjnym występujące w jadalnych i leczniczych gatunkach grzybów (Basidiomycota)

Bożena Muszyńska, Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Mirosław Malec WIĘCEJ

Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) – etiologia i terapia

Anna Wasik, Anna Partyka, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Anna Wesołowska WIĘCEJ

Etykietowanie produktów leczniczych a wzrost bezpieczeństwa stosowania leków

Piotr Merks, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska WIĘCEJ

Substancje pomocnicze wykorzystywane do otrzymywania tabletek rozpadających się w jamie ustnej metodą tabletkowania bezpośredniego. Część 2. Substancje maskujące smak, wypełniające, poślizgowe i gotowe mieszaniny

Aleksandra Amelian, Katarzyna Winnicka WIĘCEJ

Maria Pietrusiewicz, Ilona Pietrusiewicz: Farmaceutycznym szlakiem. Przewodnik po Polsce

Jan Majewski WIĘCEJ

Komunikat prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 28 czerwca 2012 r.

WIĘCEJ

Projektowane zmiany systemu ochrony patentowej Unii Europejskiej (stan na maj 2012)

Maria Kosek, Adam Rudzki WIĘCEJ

Otwarcie Euroregionalnego Centrum Farmacji, Białystok, 25 stycznia 2012 roku

Elżbieta Rutkowska WIĘCEJ

Prof. dr hab. Roman Kaliszan doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Michał J. Markuszewski, Wiesław Sawicki WIĘCEJ

Cellulit – defekt kosmetyczny czy choroba XXI wieku?

Beata Stanisz, Katarzyna Regulska, Sylwia Paszun, Karolina Grzeszak WIĘCEJ

Analiza spożycia antybiotyków w latach 2009-2011 w Polsce na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Część 1. Analiza danych dotyczących populacji, liczby sprzedanych opakowań, wysokości kosztów refundacji w odniesieniu do grup ATC

Andrzej Śliwczyński, Tomasz Czeleko, Melania Brzozowska, Małgorzata Tłustochowicz, Adrian Tkacz, Elżbieta Buczak-Stec, Jacek Paszkiewicz WIĘCEJ

Porównanie wartości parametrów lipofilowości paracetamolu uzyskane różnymi sposobami

Alina Pyka, Małgorzata Porwoł, Małgorzata Dołowy WIĘCEJ

Ochrona własności intelektualnej na rynku farmaceutycznym

Urszula Religioni, Mateusz Religioni WIĘCEJ

Rożnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) w ocenie jakości substancji i produktow leczniczych

Edyta Leyk, Magdalena Sowa, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Sporządzanie tabletek z frakcją płynną (liquisolid tablets) jako alternatywna metoda zwiększania dostępności farmaceutycznej substancji trudno rozpuszczalnych w wodzie

Mateusz Kurek, Renata Jachowicz, Krzysztof Niwiński WIĘCEJ

Sporządzanie tabletek z frakcją płynną (liquisolid tablets) jako alternatywna metoda zwiększania dostępności farmaceutycznej substancji trudno rozpuszczalnych w wodzie

Mateusz Kurek, Renata Jachowicz, Krzysztof Niwiński WIĘCEJ

Prof. zw. dr hab. Franciszek Adamanis (4.10.1900–14.04.1962) – wspomnienie w 50. rocznicę śmierci

Marianna Zając, Anna Jelińska WIĘCEJ

XXI Sympozjum Historii Farmacji

Lidia Maria Czyż WIĘCEJ

Co wspolnego mają ze sobą wyrazy antidotum i antidotarium?

Zbigniew Bela WIĘCEJ

Przejścia społeczności ludzkiej a rozwoj nauki o leku

Alicja Nowaczyk, Agata Ziemnicka WIĘCEJ

Gastryna jako potencjalny marker diagnostyczny i/lub prognostyczny karcynogenezy u pacjentow stosujących inhibitory pompy protonowej

Piotr Szcześniak, Łukasz Michalak, Jan Szuszkiewicz, Sławomir Śliwa, Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Analiza spożycia antybiotykow w latach 2009–2011 w Polsce na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Część 2. Analiza sprzedaży antybiotykow wg nazw handlowych

Andrzej Śliwczyński, Tomasz Czeleko, Melania Brzozowska, Adrian Tkacz, Małgorzata Tłustochowicz, Elżbieta Buczak-Stec WIĘCEJ

Oznaczanie mikro- i makroelementow w preparacie farmaceutycznym stosowanym w leczeniu osteoporozy przy użyciu techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej oraz kompleksometrii: optymalizacja procedury mineralizacji leku

Barbara Mikuła, Izabela Gumółka WIĘCEJ

wersji pierwotnej

Deklaracja WIĘCEJ

Probiotyki i prebiotyki jako składniki naturalne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

Olga Cichocka, Joanna Saluk, Barbara Wachowicz WIĘCEJ

Znajomość podstaw procesu nowotworzenia jako warunek poszukiwania skutecznych metod leczenia antynowotworowego

Magdalena Bulska, Elżbieta Budzisz WIĘCEJ

Nowe możliwości terapii mukowiscydozy

Dorota Rusek, Tadeusz Głąbiki WIĘCEJ

Wybrane problemy stosowania leków OTC w przeziębieniu u dzieci

Elżbieta Kutycka, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Głowacka WIĘCEJ

Profesor Sławój Kucharski (1929–2011)

Jan Majewski WIĘCEJ

Sprawozdanie Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm z pracy w 2011 roku

Lidia Maria Czyż WIĘCEJ

Natalizumab i firategrast w terapii stwardnienia rozsianego

Urszula Kurczewska, Kamil Zawada, Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Ustekinumab – pierwszy lek blokujący interleukiny 12/23 stosowany w leczeniu łuszczycy plackowatej

Maria Jarecka, Piotr Borowicz WIĘCEJ

Postrzeganie zjawiska importu równoległego leków w Polsce – metodyka przygotowania kwestionariuszy oraz ogólnopolskich badań ankietowych

Izabela Baran-Lewandowska, Tomasz Hermanowski WIĘCEJ

Ocena przygotowania farmaceutów do wdrożenia opieki farmaceutycznej

Iga Pawłowska, Wiesława Stożkowska WIĘCEJ

skorowidz farmacji polskiej za rok 2012

skorowidz WIĘCEJ

Nowe rozwiązania w technologii leków pozajelitowych

Anna Czech, Witold Jamróz, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Ketolidy nowe antybiotyki makrocykliczne

Krzesimir Ciura, Joanna Nowakowska WIĘCEJ

Problematyka dotycząca zapewnienia fotostabilności substancji leczniczych w postaciach leku

Marzena Jamrógiewicz, Katarzyna Jasińska, Wiesław Sawicki WIĘCEJ

Czy wiemy już wszystko o paracetamolu? – najnowsze dane na temat mechanizmu działania, efektów ubocznych i preparatów handlowych

Marta Jóźwiak-Bębenista, Jerzy Z. Nowak WIĘCEJ

Cytryniec chiński (Schisandra chinensis) – nowy farmakopealny gatunek: badania chemiczne, biologiczna aktywność, znaczenie lecznicze, walory kosmetyczne, metody analityczne oraz badania biotechnologiczne

Agnieszka Szopa, Radosław Ekiert, Halina Ekiert WIĘCEJ

Naruszenia regulacji legislacyjnych w reklamie produktów leczniczych w Polsce

Aleksandra Czerw, Ewelina Maria Marek WIĘCEJ

Przewodowy rak trzustki – metody leczenia oraz wczesnego wykrywania w oparciu o urokinazowy aktywator plazminogenu (uPA)

Piotr Szcześniak, Anna Kamińska, Łukasz Michalak, Zuzanna Wejchert, Renata Pawłowska, Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Usługi farmaceutyczne w Polsce – profil korzystania oraz poziom satysfakcji pacjentów jako czynniki strategiczne przy wprowadzeniu pełnej opieki farmaceutycznej

Piotr Merks, Katarzyna Białoszewska, Małgorzata Kozłowska‑Wojciechowska WIĘCEJ

Opracowanie technologii otrzymywania zawiesin z inhibitorami pompy protonowej, przeznaczonych do podania dożołądkowego chorym żywionym enteralnie

Marta Śliwkowska, Maria Ciszewska-Jędrasik, Edmund Sieradzki WIĘCEJ