EDITIONS

Rok
Lista numerów

Nr 1/2015 (spis treści)

WIĘCEJ

Leczenie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (ziarniniaka Wegenera) – działania niepożądane stosowanych leków

Małgorzata Mazurek-Mochol, Bolesław Banach, Andrzej Pawlik WIĘCEJ

Import docelowy produktów leczniczych w Polsce

Janusz Jaroszyński, Marta Roszkowska WIĘCEJ

Patomechanizm i farmakologia choroby Huntingtona

Arkadiusz Kazula, Ewa Kazula WIĘCEJ

Projekt dokumentacji opieki farmaceutycznej w polskiej aptece ogólnodostępnej

Magdalena Waszyk‑Nowaczyk, Klaudia Błaszczyk, Marek Simon WIĘCEJ

Technika dichroizmu kołowego – jej potencjał i znaczenie w badaniach biologicznych i farmaceutycznych

Agnieszka Matera-Witkiewicz, Anna Janicka Kłos WIĘCEJ

Technika dichroizmu kołowego – jej potencjał i znaczenie w badaniach biologicznych i farmaceutycznych

Agnieszka Matera-Witkiewicz, Anna Janicka Kłos WIĘCEJ

Recepty lekarskie – zasady wystawiania. Część 5

Janusz Jaroszyński, Zofia Specht-Szwoch WIĘCEJ

Wchłanianie, magazynowanie i osoczowy transport żelaza

Monika Rać, Krzysztof Safranow, Dariusz Chlubek WIĘCEJ

Profilaktyka i leczenie dolegliwości bolowych stawow kolanowych przez osoby uprawiające turystykę gorską

Magdalena Rogowska, Karol Iwaniak, Andrzej Polski, Karolina Sobótka-Polska, Ewa Poleszak WIĘCEJ

Realizacja norm i zaleceń żywieniowych przez kobiety ciężarne w II trymestrze ciąży – badania pilotażowe

Joanna Pieczyńska, Paulina Rynio, Rafał Sozański, Artur Kłósek, Mariusz Zimmer, Halina Grajeta WIĘCEJ

Sporządzanie leków recepturowych w aptekach ogólnodostępnych w latach 2011–2013. Podstawowe dane statystyczne

Elżbieta Kuriata, Melania Brzozowska, Andrzej Śliwczyński WIĘCEJ

Rola układu glutaminergicznego w patomechanizmie chorob afektywnych i mechanizmie działania nowych lekow przeciwdepresyjnych

Arkadiusz Kazula WIĘCEJ

Właściwości i zastosowanie nanocząstek złota jako selektywnych nanonośników leków w transporcie antynowotworowych substancji czynnych

Elżbieta U. Stolarczyk, Krzysztof Stolarczyk, Marek Kubiszewski WIĘCEJ

Mikrosfery jako środek do embolizacji naczyń krwionośnych i nowoczesny nośnik leków

Paulina Skupin-Mrugalska, Izabela Kołodziej, Hanna Jankowiak-Gracz WIĘCEJ

Henryk Romanowski (1924–2014)

Andrzej Wróbel WIĘCEJ

Międzynarodowe Sympozjum dotyczące Leków Skomplikowanych

Magdalena Paczkowska, Piotr J. Rudzki WIĘCEJ

Historia medycyny i opieki medycznej w Częstochowie przedmiotem naukowej pasji dr. Mieczysława Wyględowskiego i tematem jego książkowych publikacji

Wojciech Giermaziak, Barbara Chlewicka WIĘCEJ

Drobnocząsteczkowe inhibitory kinaz w terapii celowanej czerniaka

Adam Sikora WIĘCEJ

Obliczenia kwantowo‑chemiczne syntetycznych kanabinoidów. Wpływ na receptory

Wojciech Kołodziejczyk, Jakub Ramut WIĘCEJ

Stosowanie piktogramów jako pierwszy krok we wprowadzaniu etykietowania aptecznego w Polsce – badanie pilotażowe

Piotr Merks, Justyna Kazmierczak, Katarzyna Białoszewska, Karolina Binek, Aleksandra Olszewska, Regis Vaillancourt, Jerzy Krysinski WIĘCEJ

Konsumpcja inhibitorów pompy protonowej oraz antagonistów receptora H2 w wybranych aptekach w Polsce w latach 2010–2011

Patrycja Pelka, Agnieszka Skowron, Anna Gołda, Justyna Dymek, Wioletta Polak WIĘCEJ

Cyfry znaczące oraz zaokrąglanie liczb według FDA

Wojciech T. Chyla WIĘCEJ

Leczenie biologiczne w toczniu układowym

Katarzyna Luterek-Puszyńska, Bolesław Banach, Marzena Staniszewska, Andrzej Pawlik WIĘCEJ

Hydrożele jako nowoczesna postać opatrunku na odleżyny

Anna Górska, Renata Jachowicz, Przemysław Dorożyński WIĘCEJ

Narastające zagrożenie wynikające ze stosowania wybranych preparatów OTC w celach odurzających

Tomasz Czekaj, Marcin Ciszewski, Artur Redliński WIĘCEJ

Formy i treści nekrologów publikowanych na łamach „Kroniki Farmaceutycznej” w latach 1919–1939

Wojciech Ślusarczyk WIĘCEJ

Farmakologiczne i molekularne strategie w terapii zaburzeń mitochondrialnych

Arkadiusz Kazula, Ewa Kazula WIĘCEJ

Prawno-medyczne aspekty stosowania produktów leczniczych poza wskazaniami rejestracyjnymi (off label use). Część 1

Janusz Jaroszyński, Marta Roszkowska WIĘCEJ

Leki wymagające dodatkowego monitorowania – nowe regulacje prawne

Karol Pach WIĘCEJ

Dwa oblicza metadonu

Agnieszka Kuba, Jadwiga Zalewska-Kaszubska WIĘCEJ

II Sympozjum Szkoła Chemii Medycznej

WIĘCEJ

IX Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji

Anna Trojanowska WIĘCEJ

Opieka farmaceutyczna w cukrzycy – projekt „Zapytaj Farmaceutę… Cukrzyca”

Mateusz Maciejczyk, Anna Sójka, Rafał Zadykowicz WIĘCEJ

Naturalne – uzdrowiskowe metody leczenia chorób wątroby

Anna Rybeczka-Gacek, Bożena Muszyńska, Jerzy Piwkowski WIĘCEJ

Prawno-medyczne aspekty stosowania produktów leczniczych poza wskazaniami rejestracyjnymi (off label use). Część 2

Janusz Jaroszyński, Marta Roszkowska, Zofia Specht-Szwoch WIĘCEJ

Koszty działań niepożądanych leków – zapomniana składowa kosztów obniżająca efektywność systemów ochrony zdrowia

Marcin Czech, Anna Kawiecka-Kopacz WIĘCEJ

Badanie stabilności zawiesin doustnych z furaginą, sporządzonych z wykorzystaniem preparatów ORA®

Olga Wietowska, Małgorzata Czesławska, Edmund Sieradzki, Iwona Piotrowska WIĘCEJ

Kongres Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia

WIĘCEJ

Nowe zastosowanie heparyny: okulistyka

Dorota Szumny, Ewa Chlebda, Marek Szaliński, Adam Szeląg WIĘCEJ

Potencjał przeciwnowotworowy niesteroidowych leków przeciwzapalnych – NLPZ w chemoprewencji chorób nowotworowych

Agata Woldan-Tambor, Anna Płocka, Jolanta B. Zawilska WIĘCEJ

Międzynarodowe dokumenty regulujące ważenie w farmacji i w przemyśle farmaceutycznym w kontekście systemów zarządzania jakością

T. Chyla WIĘCEJ

Prawno-medyczne aspekty stosowania produktów leczniczych poza wskazaniami rejestracyjnymi (off label use). Część 3

Janusz Jaroszyński, Marta Roszkowska, Zofia Specht-Szwoch WIĘCEJ

Problem wzrastającej oporności bakterii na antybiotyki

Piotr Okińczyc, Roman Franiczek, Zbigniew Sroka, Barbara Krzyżanowska WIĘCEJ

Błędy związane z wydawaniem leków w aptekach otwartych i szpitalnych – przegląd literatury

Piotr Merks, Damian Świeczkowski, Michał Byliniak, Krzysztof Słomiak, Jerzy Krysiński WIĘCEJ

Nowoczesne rozwiązania w technologii sporządzania tabletek

Krzysztof Niwiński, Renata Jachowicz, Krzysztof Woyna-Orlewicz WIĘCEJ

Zastosowanie transformacji Laplace’a w farmakokinetycznym modelu jednokompartmentowym

Tadeusz Władysław Hermann WIĘCEJ

Mechanizm działania inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)

Arkadiusz Kazula, Ewa Kazula WIĘCEJ

Wybrane klasyczne fenotiazyny oraz ich nowe pochodne w świetle działania przeciwnowotworowego

Katarzyna Maciusiak, Monika Małowska, Agnieszka Rybińska WIĘCEJ

Oksykodon i morfina – bezpośrednie porównanie

Dorota Kołodziej WIĘCEJ

Kategorie dostępności leków sposobem na nadzór farmaceuty w procesie samoleczenia pacjenta

Piotr Merks, Damian Świeczkowski, Marta Jakubowska, Aleksandra Olszewska, Justyna Kaźmierczak, Chafika Dehili, Jerzy Krysinski WIĘCEJ

Tlenek azotu w starych i nowych generacjach leków

Przemysław Skibiński, Katarzyna Lebda, Lilianna Trynda-Lemiesz WIĘCEJ

Zespół suchego oka

Anna Czech, Renata Jachowicz, Witold Jamróz WIĘCEJ

Recepty lekarskie – pytania i odpowiedzi. Część 6

Janusz Jaroszyński, Zofia Specht-Szwoch WIĘCEJ

Żel aloesowy – miejscowe zastosowania w stomatologii

Agata Roge, Estera Mikołajewska, Maria Warwas WIĘCEJ

Mechanizmy działania i oporności leków przeciwgrzybiczych

Arkadiusz Kazula, Ewa Kazula WIĘCEJ

Właściwości biologiczne jadalnego gatunku grzyba Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél

Kamil Piska, Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Bożena Muszyńska WIĘCEJ

Badanie trwałości syropów recepturowych z kandesartanem cyleksetylu i walsartanem sporządzonych z zastosowaniem faz rozpraszających Ora®

Monika Gajewska, Katarzyna Hoppe, Elżbieta Kierszka, Małgorzata Sznitowska WIĘCEJ

Charakterystyka i zastosowania kliniczne najnowszych proleków

Małgorzata Anna Marć, Elżbieta Pękala WIĘCEJ

Rola i zadania farmaceuty klinicznego

Agnieszka Srokosz, Witold Srokosz WIĘCEJ

Zastosowania nanocząstek w leczeniu choroby Alzheimera

Justyna Brodowicz, Anita Rutkowska, Andrzej Moniczewski WIĘCEJ

Zaburzenia hipopigmentacyjne skóry oraz dostępne metody ich leczenia

Rafał Kosiba, Katarzyna Pańczyk, Dorota Żelaszczyk, Agnieszka Gunia‑Krzyżak, Henryk Marona WIĘCEJ

Rola farmaceuty w edukacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym – projekt „Zapytaj Farmaceutę... Nadciśnienie tętnicze”

Mateusz Maciejczyk, Agnieszka Pietrzykowska, Milena Osińska WIĘCEJ

Inhibitory fosfodiesterazy-4 jako nowe leki przeciwdepresyjne

Arkadiusz Kazula, Ewa Kazula WIĘCEJ

Nutraceutyki – nowe możliwości chondroprotekcji chorobie zwyrodnieniowej stawów

Tamara Raińska-Giezek, Tomasz Sroczyński, Marzena Staniszewska, Ewa Dąbrowska-Zamojcin WIĘCEJ

Wpływ wybranych leków hipolipemicznych na metabolizm aminokwasów rozgałęzionych łańcuchach

Małgorzata Knapik-Czajka WIĘCEJ

Badanie jakości życia farmaceutów i ryzyka wypalenia zawodowego jako istotny element farmacji społecznej

Damian Świeczkowski, Ewa Bandurska, Piotr Merks, Eliza Blicharska, Jerzy Krysiński WIĘCEJ

Ocena porównawcza fizycznych właściwości farmakopealnych złożonych podłoży maściowych

Monika Gajewska, Lucyna Wolniak, Agnieszka Lisowska, Katarzyna Centkowska, Małgorzata Sznitowska WIĘCEJ

Enzymy i reakcje pierwszej fazy biotransformacji leków spoza układu cytochromu P-450

Kamil Piska, Elżbieta Pękala WIĘCEJ

Terapia genowa choroby Huntingtona

Arkadiusz Kazula, Ewa Kazula WIĘCEJ

Preparaty ulegające rozpadowi w jamie ustnej jako leki pediatryczne

Ewelina Maślak, Witold Brniak, Renata Jachowicz WIĘCEJ

11. Warszawski Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców

Paulina Bankiewicz, Jacek Rozum, Katarzyna Buś-Kwaśnik, Piotr J. Rudzki WIĘCEJ

Współczesne spojrzenie na właściwości lecznicze nagietka lekarskiego Calendula officinalis L.

Justyna Przybył, Dorota Smolińska WIĘCEJ

Recepty lekarskie – pytania i odpowiedzi. Część 7

Janusz Jaroszyński, Zofia Specht-Szwoch WIĘCEJ

Wpływ niesteroidowych lekow przeciwzapalnych na skuteczność terapii hipotensyjnej

Lolita Matyjaszczyk, Justyna Poniewierska, Tomasz Sroczyński, Andrzej Pawlik WIĘCEJ

Klauzula sumienia dla farmaceutów w środowisku farmaceutów praktykujących w Polsce i Wielkiej Brytanii

Piotr Merks, Katarzyna Szczęśniak, Damian Świeczkowski, Eliza Blicharska, Aneta Paluch, Aleksandra Olszewska, Justyna Kaźmierczak, Chafika Dehili, Jerzy Krysiński WIĘCEJ

Charakter prawny umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

Agnieszka Jachowicz WIĘCEJ

Prawne i etyczne aspekty rezygnacji z uczestnictwa w badaniach klinicznych prowadzonych w Polsce

Malwina Pabiniak-Bęczkowska WIĘCEJ

Rośliny z gatunku Cistus bogatym źródłem polifenoli wykorzystywanych w lecznictwie

Agnieszka Musielak, Agnieszka Arceusz, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Miedź w zdrowiu i chorobie

Hanna Czeczot, Paulina Strzyga, Michał Skrzycki WIĘCEJ

Usługa farmaceutyczna – powtarzanie recept sposobem na integrację środowiska lekarskiego i farmaceutycznego

Piotr Merks, Michał Byliniak, Aleksandra Olszewska, Damian Świeczkowski, Aneta Paluch, Rafał Śliwa, Krzysztof Słomiak, Justyna Kaźmierczak, Katarzyna Krupa, Jerzy Krysiński WIĘCEJ

Projektowanie nowoczesnych leków

Joanna Ziemska, Jolanta Solecka WIĘCEJ

Von Hutten o syfilisie i gwajaku

Zbigniew Bela WIĘCEJ

Nośniki substancji leczniczych w postaciach leku aplikowanych na skórę

Maria Szcześniak, Janusz Pluta WIĘCEJ

Leki ziołowe w leczeniu osteoporozy

Sebastian Awgul, Artur Uździcki, Paweł Żelazny, Maurycy Żamojcin, Bolesław Banach WIĘCEJ

Beta-adrenolityki – ich miejsce we współczesnej terapii

Sandra Majcher, Rafał Rudzik, Marzena Staniszewska, Tomasz Sroczyński WIĘCEJ

Dermokosmetyki wspomagające procesy naprawcze skory po zabiegach z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej

Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak, Paweł Antończak, Agnieszka Garncarczyk WIĘCEJ

Palenie tytoniu a choroby Alzheimera i Parkinsona

Justyna Brodowicz, Maciej Gawlik WIĘCEJ

Otyłość u dzieci: odpowiedź immunologiczna i aspekty żywieniowe

Sandra Majcher, Katarzyna Pawlak, Rafał Rudzik, Michał Czerewaty, Andrzej Pawlik WIĘCEJ

Rola i zadania farmaceuty w systemie ochrony zdrowia w Australii i w Polsce – analiza porównawcza

Natalia Krzyżaniak, Iga Pawłowska, Leszek Pawłowski, Beata Bajorek WIĘCEJ

System autentyfikacji produktów leczniczych szansą do realizowania założeń opieki farmaceutycznej w Polsce

Piotr Merks, Damian Świeczkowski, Michał Byliniak, Mariola Drozd, Jerzy Krysiński WIĘCEJ

Sprawozdanie z Kongresu „Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia” Bożena Karolewicza

Bożena Karolewicza WIĘCEJ

Sprawozdanie z Kongresu „Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia” Bożena Karolewicza

Bożena Karolewicza WIĘCEJ

Rozmowa z Markiem Ruzikowskim – byłym prezesem Zarządu Spółdzielni Pracy Unia w Warszawie, założycielem i prezesem ISPE Polska, obecnie właścicielem firmy 2R Pharma Consultants

Maja Szczepańska, Marzena Szczucińska WIĘCEJ

Magnetostymulacja i magnetoterapia jako jedna z metod terapeutycznych zwalczania bólu

Leszek Borkowski, Joanna Wojsznis WIĘCEJ

Wpływ doustnych leków przeciwcukrzycowych na układ krążenia

Anna Bucka, Katarzyna Nowicka, Lolita Matyjaszczyk, Tomasz Sroczyński WIĘCEJ

Adiponektyna – znaczenie w patogenezie chorób i farmakoterapii

Melchior Szydłowski, Iwona Długosz, Marzena Staniszewska, Andrzej Pawlik WIĘCEJ

Nowe spojrzenie na ceruloplazminę

Paulina Strzyga-Łach, Hanna Czeczot WIĘCEJ

Wyznaczenie lipofilowości propionianu klobetazolu oraz klobetazolu przy użyciu TLC oraz metod obliczeniowych

Małgorzata Dołowy, Alina Pyka-Pająk, Jakub Cholewa, Denis Swolana, Mateusz Chyłka WIĘCEJ

Przykłady ciekawych zadań rachunkowych z chemii fizycznej (farmacji fizycznej) dla studentów farmacji

Tadeusz Władysław Hermann WIĘCEJ

Leczenie farmakologiczne wybranych bakteryjnych zakażeń skory

Emilia Dawiec, Anna Partyka, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Anna Wesołowska WIĘCEJ

Korelacja in vitro-in vivo (IVIVC). Część 1: cele i metody opracowywania

Emilia Jakubowska, Bartłomiej Milanowski, Michał Teżyk, Oktawian Makowski, Janina Lulek WIĘCEJ

Recenzja wydawnicza akademickiego podręcznika pt.: „Chemia żywności” – praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława E. Sikorskiego i Hanny Staroszczyk

Zbigniew Duda WIĘCEJ

Odważniki w farmacji: harmonizacja regulacji krajowych i międzynarodowych

Wojciech T. Chyla WIĘCEJ

Recepty lekarskie – pytania i odpowiedzi. Część 8

Janusz Jaroszyński, Zofia Specht-Szwoch WIĘCEJ

Miejsce leków roślinnych w receptariuszu szpitalnym

Wojciech Miśkiewicz, Justyna Kuźmińska, Jakub Marczuk, Katarzyna Karłowicz-Bodalska, Monika Wanke-Rytt, Ernest Kuchar WIĘCEJ

Rola leków roślinnych w terapii zespołu sercowo‑nerkowego u chorych na cukrzycę

Katarzyna Pawlak, Rafał Rudzik, Marzena Staniszewska, Tomasz Sroczyński WIĘCEJ

Rodzaje terapii zakażenia Helicobacter pylori – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Katarzyna Pawlak, Sandra Majcher, Andrzej Pawlik WIĘCEJ

Zarys praktyki farmaceutycznej w Kanadzie, czyli moje praktyki kliniczne w Szpitalu Dziecięcym w Ontario w Kanadzie

Piotr Merks WIĘCEJ

Pozaapteczna sprzedaż leków OTC – opinie pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej na temat wybranych zagadnień

Artur Wesołowski, Arkadiusz Woźniak, Ewa Sawicka WIĘCEJ

Odpowiedzialność aptekarza za udzieloną usługę farmaceutyczną. Część I

Agnieszka Zimmermann, Izabela Adrych-Brzezińska WIĘCEJ

Korelacja in vitro-in vivo (IVIVC). Część 2: głowne problemy opracowania IVIVC dla doustnych postaci leku o natychmiastowym uwalnianiu

Emilia Jakubowska, Bartłomiej Milanowski, Michał Teżyk, Oktawian Makowski, Janina Lulek WIĘCEJ

Charakterystyka żelatyny w osłonkach kapsułek żelatynowych

Bartosz Maciejewski, Małgorzata Sznitowska WIĘCEJ

Związki kompleksowe miedzi(II) jako potencjalne leki przeciwnowotworowe

Elżbieta Hejchman, Magdalena Tomczyk WIĘCEJ

Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokoł przełomu bakteriologicznego. Bydgoszcz, 22–23 września 2016 r.

WIĘCEJ

Patomechanizm i leczenie osteoporozy Maurycy Żamojcin, Kamila

Maurycy Żamojcin, Kamila Tarka, Sebastian Awgul, Tomasz Sroczyński, Marzena Staniszewska, Małgorzata Mazurek‑Mochol WIĘCEJ

Leki biologiczne a terapia immunosupresyjna po transplantacji nerki

Melchior Szydłowski, Iwona Długosz, Małgorzata Mazurek-Mochol, Tomasz Sroczyński, Andrzej Pawlik WIĘCEJ

Buprenorfina w terapii przeciwbólowej

Melchior Szydłowski, Małgorzata Mazurek-Mochol, Tomasz Sroczyński, Marzena Staniszewska WIĘCEJ

Recepty lekarskie – pytania i odpowiedzi. Część 9

Janusz Jaroszyński, Marta Roszkowska WIĘCEJ

Rola farmaceuty i miejsce aptek ogólnodostępnych w monitorowaniu bezpieczeństwa farmakoterapii wyzwaniem dla zdrowia publicznego

Damian Świeczkowski, Ewa Bandurska, Piotr Merks, Jerzy Krysiński WIĘCEJ