EDITIONS

Rok
Lista numerów

Nr 1/2016 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Problemy współczesnej farmacji w Niemczech na przykładzie apteki szpitalnej

Michal Abendrot, Damian Świeczkowski, Jerzy Krysiński, Piotr Merks WIĘCEJ

Wpływ wybranych substancji pomocniczych na właściwości reologiczne i kinetykę uwalniania diklofenaku dietyloamoniowego z termowrażliwych, hydrożelowych preparatów okulistycznych opartych na Pluronicu F-127

Dominik M. Marciniak, Kamil P. Grela, Radosław Balwierz, Aleksandra Jastrząb, Janusz Pluta WIĘCEJ

Polityka prywatności pacjenta w aptece jako jedno z ograniczeń na drodze wprowadzenia opieki farmaceutycznej do polskich aptek

Piotr Merks, Karolina Binek, Damian Świeczkowski, Jerzy Krysiński WIĘCEJ

Renalaza – nowy enzym odpowiedzialny za choroby nerek i układu krążenia

Maria Serdyńska, Grażyna Dutkiewicz, Małgorzata Mazurek-Mochol, Tomasz Sroczyński, Marzena Staniszewska WIĘCEJ

Nerka we współczesnej transplantologii

Maria Serdyńska, Grażyna Dutkiewicz, Małgorzata Mazurek-Mochol, Tomasz Sroczyński, Marzena Staniszewska WIĘCEJ

Reklama farmaceutyczna a potrzeby pacjentów

Katarzyna Sudoł WIĘCEJ

E-papierosy nowym wyzwaniem dla zdrowia publicznego krajów rozwiniętych – analiza wpływu na dobrostan populacji

Piotr Merks, Damian Świeczkowski, Aneta Paluch, Katarzyna Szczęśniak, Aleksandra Olszewska, Justyna Kaźmierczak, Chafika Dehili WIĘCEJ

Wiedeński Dioskorides i rękopis Voynicha

Zbigniew Bela WIĘCEJ

Wielodawkowe systemy dozowania kropli do oczu bez środków konserwujących

Anna Czech, Krzysztof Niwiński, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Guma gellan: właściwości i zastosowania biomedyczne

Agnieszka Snela, Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Sylwia Górska, Klaudia Błaszczyk WIĘCEJ

Zastosowanie druku 3D w farmacji

Justyna Żwawiak, Lucjusz Zaprutko, Anna Krause WIĘCEJ

Nowoczesne terapie przeciwnowotworowe

Anna Tyńska, Piotr Milejski WIĘCEJ

Nr 2/2016 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Produkt leczniczy w obrocie pozaaptecznym

Katarzyna Czogała, Agnieszka Zimmermann WIĘCEJ

Długoterminowa terapia niskimi dawkami aspiryny: kliniczne aspekty uszkodzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego

Katarzyna Pawlak, Sandra Majcher, Rafał Rudzik, Bolesław Banach, Małgorzata Mazurek-Mochol WIĘCEJ

Agomelatyna w terapii zaburzeń depresyjnych – melatoninowa koncepcja patogenezy I terapii depresji

Arkadiusz Kazula WIĘCEJ

Wybrane zagadnienia seminariów z chemii fizycznej dla studentów farmacji

Tadeusz Władysław Hermann WIĘCEJ

EUFEPS Annual Meeting 2016

WIĘCEJ

Monografia „Sprzeciw sumienia farmaceutów. Aspekty etyczne, teologiczne i prawne” Małgorzaty Prusak

Małgorzata Sznitowska WIĘCEJ

Fitoestrogeny – związki o cennych właściwościach biologicznych i farmakologicznych

Hanna Czeczot WIĘCEJ

Transportery leków w łożysku

Olga Motyl, Marek Droździk WIĘCEJ

Wpływ leków stosowanych w neonatologii na wiązanie bilirubiny z albuminą surowicy krwi noworodków

Jolanta Sochacka, Ilona Lipska, Ewelina Pluta WIĘCEJ

Nr 3/2016 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Optymalizacja sporządzania recepturowych czopków z ichtamolem

Aldona Maciejewska, Krzysztof Niwiński, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Apteka w służbie zdrowia publicznego – konfrontacja stanu świadomości społecznej z aktualną sytuacją prawną na przykładzie województwa pomorskiego

Damian Świeczkowski, Katarzyna Czogała, Karina Jeleniewska, Bartosz Petrykowski, Bartosz Pietrzak, Natalia Susłowska, Joanna Szczepańska, Agnieszka Zimmermann WIĘCEJ

Charakter prawny umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

Agnieszka Jachowicz WIĘCEJ

Wybór analitu w badaniach równoważności biologicznej – przypadek prasugrelu

Piotr J. Rudzki, Monika Filist, Katarzyna Buś-Kwaśnik WIĘCEJ

Ocena zawartości miedzi w witaminowo-mineralnych suplementach diety

Magdalena Łoboziak, Krzysztof Rajczykowski, Danuta Wiechuła WIĘCEJ

Rola nutrigenomiki oraz nutrigenetyki w zapobieganiu rozwoju zmian miażdżycowych

Anna Lisiecka, Bolesław Karwowski WIĘCEJ

Bezpieczne leki OTC? Pozamedyczne wykorzystanie kodeiny

Jolanta B. Zawilska, Agata Woldan-Tambor, Marcin Możdżan WIĘCEJ

Przepisy z aptekarskich manuałów

Zbigniew Bela WIĘCEJ

X Jubileuszowy Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji

Anna Trojanowska WIĘCEJ

Terapia spersonalizowana. Czy można zaprojektować i wydrukować lek?

Małgorzata Gradolewska, Paulina Przychodzeń, Małgorzata Sznitowska WIĘCEJ

(Nie)bezpieczna farmakoterapia depresji

Justyna Palacz, Dominika Pagacz, Joanna Rymaszewska, Kinga Truś, Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska WIĘCEJ

Tunichromy – przeciwbakteryjne biomateriały przyszłości

Kaja Rudnicka-Litka, Krzesimir Ciura, Joanna Nowakowska WIĘCEJ

Nr 4/2016 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Opieka farmaceutyczna w opinii lekarzy oraz farmaceutów województwa pomorskiego

Damian Świeczkowski, Jerzy Krysiński, Piotr Merks, Danuta Siluk WIĘCEJ

Krokosz barwierski (Carthamus tinctorius) – wieki tradycji a nowe badania nad składem i aktywnością farmakologiczną

Anna Marchelak, Magdalena Matczak, Aleksandra Owczarek WIĘCEJ

Zastosowanie inhibitorów pompy protonowej w leczeniu u dzieci

Sandra Majcher, Katarzyna Pawlak, Rafał Rudzik, Marzena Staniszewska, Jarosław Przybyciński WIĘCEJ

Wystawianie recept przez pielęgniarki i położne

Janusz Jaroszyński, Marta Roszkowska WIĘCEJ

Lekarstwo na błonicę w manuale Ludwina Dzianotta

Zbigniew Bela WIĘCEJ

Wojciech Giermaziak, Beata Postołowicz, Katarzyna Karkutt-Miłek

Lekarz Polski Ludowej – nowy typ człowieka i obywatela (lata 1948–1956) WIĘCEJ

Prof. dr hab. Lech Przyborowski i prof. dr hab. Hanna Hopkała. Podwójny jubileusz

Anna Gumieniczek, Andrzej Wróbel WIĘCEJ

Wspomnienie o Profesorze dr. hab. Aleksandrze A. Kubisie

Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska, Olaf Gubrynowicz WIĘCEJ

Jedna z kolekcji Mateusza B. Grabowskiego

Jan Majewski WIĘCEJ

2. Kongres Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia

WIĘCEJ

Korelacja in vitro-in vivo (IVIVC). Część 3: zastosowanie modelowania i symulacji do opracowania korelacji in vitro-in silico-in vivo (IVISIV) dla doustnych postaci leku o natychmiastowym uwalnianiu

Emilia Jakubowska, Bartłomiej Milanowski, Michał Teżyk, Oktawian Makowski, Janina Lulek WIĘCEJ

Analiza ilościowa antybiotyków aminoglikozydowych oraz ich zanieczyszczeń – wyzwania i nowe kierunki

Karolina Stypułkowska, Agata Błażewicz, Zbigniew Fijałek WIĘCEJ

Rola statyn w terapii przeciwnowotworowej

Adam Sikora WIĘCEJ

Nr 5/2016 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Farmakoekonomiczna ocena II rzutu chemioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca

Ewelina Borek, Wojciech Poborski, Anna Tomiczek, Małgorzata Kanarkiewicz, Agnieszka Skowron WIĘCEJ

Samoleczenie z wykorzystaniem produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC – zagrożenia i korzyści dla pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia

Damian Świeczkowski, Piotr Merks, Miłosz Jaguszewski WIĘCEJ

Tuggacyny w terapii przeciwprątkowej

Joanna Nowakowska, Krzesimir Ciura WIĘCEJ

Lapacho [Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.] – historia stosowania, skład i aktywność biologiczna, stan badań

Magdalena Matczak, Anna Marchelak, Izabela Rychlińska WIĘCEJ

Nowe metody leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C u chorych zakwalifikowanych do przeszczepu

Sandra Majcher, Katarzyna Pawlak, Melchior Szydłowski, Tomasz Sroczyński, Jarosław Przybyciński WIĘCEJ

Przemysł chemiczno-farmaceutyczny w Polsce w latach 1918–1950

Wojciech Ślusarczyk WIĘCEJ

Nagroda Nobla 2015 z medycyny – zwycięstwo badań z zakresu fitochemii, bakteriologii i farmakologii

Halina Ekiert, Paweł Kubica, Inga Kwiecień, Agnieszka Szopa WIĘCEJ

Probiotyki w suplementach diety oraz dietetycznych środkach specjalnego przeznaczenia medycznego. Rynek, definicja, prawo i rzeczywistość

Anna Lutyńska, Aldona Wiatrzyk, Jacek Postupolski, Ewa Augustynowicz WIĘCEJ

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry a substancje pomocnicze zawarte w lekach

Paula Lewandowska, Agata Krupa-Burtnik, Bogusława Pietrzak WIĘCEJ

Dopalacze – zagrożenie czy już plaga? Część 1

Janusz Jaroszyński, Marta Roszkowska, Hanna Plata WIĘCEJ

Nr 6/2016 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Ocena jakości usług farmaceutycznych podczas realizacji recepty lekarskiej

Mariola Drozd, Sylwia Ciećko WIĘCEJ

Cynk – pierwiastek niezbędny dla zdrowia

Hanna Czeczot WIĘCEJ

Doświadczalne modele parkinsonizmu

Magdalena Wąsik, Monika Komasara, Maciej Gawlik WIĘCEJ

Od tradycyjnej etnomedycyny do współczesnej fitoterapii – „kariera” oczaru wirginijskiego (Hamamelis virginiana L.)

Agnieszka Gołdyn, Halina Ekiert, Ewa Skrzypczak-Pietraszek WIĘCEJ

Etyka farmaceutyczna – próba analizy pojęcia i jego wpływu na praktykę apteczną

Marta Jakubowska, Damian Świeczkowski, Jerzy Krysiński, Piotr Merks WIĘCEJ

Przepisy na ognie bengalskie w manuale Antoniego Steckiego

Zbigniew Bela WIĘCEJ

Krótki zarys dziejow Apteki „Piastowskiej” w Toruniu (dawniej pw. św. Anny)

Aleksander Drygas WIĘCEJ

Możliwe mechanizmy uwalniania substancji czynnej inkorporowanej do polimerów typu Eudragit w sposób niezgodny z katalogową wartością pH

Radosław Balwierz, Dominik Marciniak, Andrzej Jankowski, Mateusz Krzysztofik, Dariusz Łukowiec, Zofia Dzierżewicz, Janusz Pluta WIĘCEJ

Zależność między strukturą a aktywnością w grupie związków o działaniu przeciwgrzybiczym

Łukasz Fijałkowski, Alicja Nowaczyk WIĘCEJ

Żel aloesowy jako aktywny składnik żywności i jej konserwant

Maria Warwas, Katarzyna Marciniak, Jakub Gburek, Krzysztof Gołąb WIĘCEJ

Nr 7/2016 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Lecznicze zastosowanie konopi

Paweł Siudem, Katarzyna Paradowska, Iwona Wawer WIĘCEJ

Mechanizmy lęku i działania leków anksjolitycznych

Arkadiusz Kazula WIĘCEJ

Patogeneza i leczenie zakażeń jelitowych Clostridium difficile

Daniel Głąbowski, Mikołaj Kopeć, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Andrzej Pawlik WIĘCEJ

Właściwości prozdrowotne węglowodanów występujących w algach

Bożena Muszyńska, Barbara Jękot, Magdalena Topolska-Pasek, Aleksandra Rzewińska WIĘCEJ

Postępowanie w zaburzeniach defekacji

Rafał Rudzik, Katarzyna Pawlak, Michał Lewiński, Bolesław Banach WIĘCEJ

Manuał z apteki Redera w Krakowie

Zbigniew Bela WIĘCEJ

12. Warszawski Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców

Katarzyna Baczyńska, Joanna Pecyna, Wioleta Maruszak, Piotr Krzeczyński, Piotr J. Rudzki WIĘCEJ

Skwalen – znaczenie w żywieniu, farmacji i medycynie

Irena Iwona Bąk-Sypień, Bolesław Karwowski WIĘCEJ

Suplementy diety – właściwości, zastosowanie, regulacje prawne rynku farmaceutycznego

Bartłomiej Drop, Agnieszka Barańska, Ewelina Firlej, Marian Jędrych, Kamila Zabłocka, Renata Husarz WIĘCEJ

Interakcje pomiędzy wybranymi składnikami suplementów diety a lekami przeciwcukrzycowymi. Część I. Mikroskładniki pożywienia, błonnik pokarmowy

Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Jadwiga Biernat WIĘCEJ

Nr 8/2016 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Badania herbat owocowych

Wiesława Bylka, Irena Matławska, Anna Gawron-Gzella WIĘCEJ

Magnez i jego znaczenie w patogenezie wielu chorób

Anna Bucka, Katarzyna Nowicka, Bolesław Banach, Małgorzata Mazurek-Mochol WIĘCEJ

Zakażenie Helicobacter pylori a rozwój raka żołądka

Michał Czerewaty, Tomasz Sroczyński, Marzena Staniszewska, Bolesław Banach WIĘCEJ

Badanie dokładności wagi według US Pharmacopeia and National Formulary

Wojciech T. Chyla WIĘCEJ

Leczenie starszych kobiet z hormono-dodatnim rakiem piersi w stadium zaawansowania

Bolesław Banach, Michał Czerewaty, Małgorzata Mazurek-Mochol, Andrzej Pawlik WIĘCEJ

Gustaw Jäger (1823–1917) i jego sposób na zdrowie

Monika Urbanik WIĘCEJ

43. Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji. Warszawa, wrzesień 2017 r.

WIĘCEJ

Liposomy – główne kierunki badań i zastosowań

Anna Mazurek, Katarzyna Paradowska WIĘCEJ

Środki konserwujące w recepturowych kroplach do oczu

Anna Czech, Katarzyna Bucała-Śladowska, Andrzej Kasprowicz, Renata Jachowicz, Witold Jamróz WIĘCEJ

Witamina D – aktywność biologiczna i metody oznaczania w diagnostyce klinicznej

Kornelia Sałaga, Beata Ulewicz-Magulska, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Interakcje pomiędzy wybranymi składnikami suplementów diety a lekami przeciwcukrzycowymi. Część II: Roślinne składniki suplementów diety

Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Jadwiga Biernat WIĘCEJ

Nr 9/2016 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Ocena jakości doradztwa farmaceutycznego w zakresie leków OTC i suplementów diety zawierających wyciąg z Panax Ginseng i Ginkgo Biloba w aptekach ogólnodostępnych. Część 1. Poradnictwo dla populacji młodej

Mariola Drozd, Edyta Wrażeń WIĘCEJ

Zachowania studentów jako konsumentów produktów leczniczych

Urszula Religioni, Bożena Walewska-Zielecka, Grzegorz Juszczyk, Anna Staniszewska, Dominik Olejniczak, Magdalena Mińko, Agnieszka Barańska WIĘCEJ

Zastosowanie warfaryny w badaniach oddziaływań leków z albuminą

Katarzyna Wiglusz WIĘCEJ

Leczenie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (ziarniniaka Wegenera) – działania niepożądane stosowanych leków

Małgorzata Mazurek-Mochol, Bolesław Banach, Andrzej Pawlik WIĘCEJ

Rola partenolidu w skojarzonej terapii przeciwnowotworowej

Kinga Majchrzak, Bolesław Karwowski WIĘCEJ

Manuał aptekarski numer 6570 w bibliotece Muzeum Farmacji UJ CM

Zbigniew Bela WIĘCEJ

Procesy ciągłe w technologii wytwarzania postaci leku

Krzysztof Niwiński, Witold Brniak, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Przegląd biomateriałów stosowanych w odbudowie kości

Adrian Szewczyk, Magdalena Prokopowicz, Wiesław Sawicki WIĘCEJ

Kokryształy – nowy sposób na zwiększenie rozpuszczalności substancji leczniczej

Paulina Bronowicz, Patrycja Saganowska, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Nr 10/2016 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Występowanie problemów lekowych u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy podczas leczenia w warunkach szpitalnych

Małgorzata Szabla, Magdalena Polakowska, Mariola Drozd WIĘCEJ

Powszechność oraz sposoby stosowania popularnych leków przeciwbólowych: kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu i paracetamolu (badanie ankietowe)

Karolina Jurkowska, Małgorzata Kaszczyszyn, Katarzyna Kowalczyk, Piotr Okoń, Ewa Sawicka WIĘCEJ

Ocena jakości doradztwa farmaceutycznego w zakresie leków OTC i suplementów diety zawierających wyciąg z Panax Ginseng i Ginkgo Biloba w polskich aptekach. Część 2. Poradnictwo dla populacji osób w wieku podeszłym

Mariola Drozd, Edyta Wrażeń WIĘCEJ

Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową - badania kliniczne i perspektywy leczenia

Rafał Rudzik, Michał Lewiński, Katarzyna Pawlak, Małgorzata Mazurek‑Mochol, Bolesław Banach WIĘCEJ

Sposoby perswazji w reklamie farmaceutycznej w prasie polskiej przełomu XIX i XX wieku (na przykładzie „Gazety Toruńskiej”)

Marta Zdrojewska-Nowak WIĘCEJ

Rola laboratorium kontroli produktów leczniczych (OMCL) w procesie implementowania założenia unijnej Dyrektywy ds. leków sfałszowanych – rekomendacje kierunku działań polskich organizacji regulacyjnych

Anna Kowalczuk, Damian Świeczkowski, Urszula Religioni, Anna Gawrońska-Błaszczyk, Agata Błażewicz, Magdalena Popławska, Nuno Pinto De Castro, Urszula Włodarczak, Piotr Merks WIĘCEJ

Dawne rygory ograniczające (i uzasadniające) istnienie określonej liczby aptek w większych miastach Pierwszej Rzeczypospolitej Polskiej

Aleksander Drygas WIĘCEJ

Zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego w następstwie stosowania leków oraz suplementów diety pochodzenia roślinnego

Justyna Palacz, Aleksandra Staniak, Ewelina Królik, Maciej Suwała, Anna Wiela‑Hojeńska WIĘCEJ

Opatrunki hydrożelowe jako nowoczesna metoda pielęgnacji ran po zabiegach złuszczania

Anna Górska, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Interakcje leków przeciwpłytkowych nowej generacji

Dorota Danielak, Aleksandra Tomczak, Marta Karaźniewicz-Łada, Franciszek Główka WIĘCEJ

Nr 11/2018 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Rodzaje herbat i ich właściwości prozdrowotne

Beata Ulewicz-Magulska, Magdalena Jankowska, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Środowisko i zaburzenia ze spektrum autyzmu – związek przyczynowo-skutkowy?

Natalia Miękus, Piotr Kowalski, Edyta Jurkowlaniec WIĘCEJ

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 – alternatywa dla leczenia niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby?

Rafał Rudzik, Michał Lewiński, Katarzyna Pawlak, Małgorzata Mazurek-Mochol WIĘCEJ

Rynek farmaceutyczny po wprowadzeniu Ustawy Refundacyjnej z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Magdalena Orłowska-Zielińska, Włodzimierz Bialik, Ewa Blacha, Barbara Bargieł WIĘCEJ

Mgr farm. Janina Adamanis (29.08.1900–4.04.1993) i prof. dr hab. Franciszek Adamanis (4.10.1900–14.04.1962) – niezwykli farmaceuci

Marianna Zając, Anna Jelińska WIĘCEJ

Saradawotano – kreteńskie panaceum

Elwira Kaczyńska WIĘCEJ

Potencjał neuroprotekcyjny flawonoidów

Hanna Czeczot WIĘCEJ

Zastosowanie rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej w farmacji

Igor Mucha, Kinga Niedziela, Katarzyna Wiglusz WIĘCEJ

Rozwiązania w zakresie sporządzania recepturowych kropli do oczu

Anna Czech, Witold Jamróz, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Nr 12/2016 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Lista recenzentów

WIĘCEJ

Skorowidz Farmacji Polskiej za rok 2016 i indeks autorów

WIĘCEJ

Wizerunek farmaceuty w wybranych tygodnikach opinii

Anna Dworakowska, Agnieszka Jeżewska, Joanna Kieller, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska WIĘCEJ

Korzyści suplementacji selenem

Marta Wołonciej, Elżbieta Milewska, Wiesława Roszkowska-Jakimiec WIĘCEJ

Zastosowanie kwasu L-askorbinowego we współczesnych lekach, suplementach diety i wyrobach kosmetycznych

Michał Górecki, Marian Sosada, Sara Winkler WIĘCEJ

Dieta w niealkoholowym stłuszczeniu wątroby i insulinoopornoości

Daniel Głąbowski, Mikołaj Kopeć, Małgorzata Mazurek-Mochol, Bolesław Banach WIĘCEJ

Możliwości terapeutyczne przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Joanna Górka-Dynysiewicz, Monika Pazgan-Simon, Jakub Cieślak, Jolanta Zuwała-Jagiełło WIĘCEJ

Rola farmaceuty w farmakoterapii dny moczanowej

Anna Wiktorowska-Owczarek, Jacek Owczarek WIĘCEJ

Działania niepożądane leków biologicznych

Sławomir Sztandera, Patryk Piotrowski, Paweł Petryszyn, Tomasz Zatoński WIĘCEJ

Naturalne pochodne 2-amino-1H-benzimidazolu, ich syntetyczne analogi i aktywność biologiczna

Wanda Paulina Nawrocka, Anna Nowicka WIĘCEJ

Produkty kosmetyczne – wymogi dotyczące oceny bezpieczeństwa

Anna Pilarska, Agnieszka Zimmermann WIĘCEJ